Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Borås Stad. Har du en psykisk funktionsnedsättning som gör att du behöver vård, stöd eller andra insatser i samhället?

Personligt ombud vänder sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning, är 18 år eller äldre och folkbokförd i Borås Stad. Du kan få stöd av personligt ombud om du har omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt har behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården eller den specialiserade psykiatrin.

Vad gör ett personligt ombud?

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig som ett stöd för att du ska kunna söka hjälp och rådgivning utifrån dina önskemål, behov och lagliga rättigheter. Personligt ombud är inte någon myndighet och beslutar därför aldrig om insatser eller behandlingar.

Verksamheten gör en bedömning om du tillhör personligt ombuds målgrupp och i vilka uppdrag det går att vara ett stöd för dig. Stödet från personligt ombud är kostnadsfritt.

Hur länge kan jag få stöd av personligt ombud?

Personligt ombud är en tillfällig hjälp. Det görs alltid en individuell bedömning utifrån ditt behov av stöd.

Hur kommer du i kontakt med personligt ombud?

Det går bra att kontakta oss på telefon via Borås stads växel 033-35 70 00 alternativt via e-post personligtombud@boras.se

Om du tycker det är svårt att kontakta oss själv så kan du be någon annan att kontakta oss. Det är bara du själv som avgör om du vill ha stöd från personligt ombud.

Besöksadress: Flaménska gården, Södra torget 4.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Personligt ombud

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender