Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hässleholmens historia

En kort sammanfattning av Hässleholmens historia.

Bostadsområdet Hässleholmen

Bostadsområdet Hässleholmen är ett så kallat miljonprogramområde som på 1960-70-talet bebyggdes med lägenheter. I Brämhult, som består av villor, radhus och lägenheter, bor ca 10 000 invånare. På Hässleholmen bor omkring 4 000 invånare och ca 60% av dessa är av utländsk härkomst.

Undersökning

År 1993 satt representanter från olika organisationer och funderade på att göra en undersökning i området. Dessa organisationer var: Invandrarverket (som under denna tid hade förläggning i området), kommundel Brämhult, Hälso- och Sjukvården, Hyresgästföreningen och AB Bostäder. Alla hade planer på att var för sig göra denna undersökning, men i stället samlades de för att gemensamt utföra denna. Anledningen till att flera organisationer i kommundelen kopplades in, var att vårdcentralen slagit larm om att många som sökte vård hos dem, led av psykosomatiska sjukdomar. En känsla av ensamhet och isolering skapade dessa upplevelser.

Undersökningen genomfördes i hela Brämhult, bestående av främst villor och radhus, samt Hässleholmen som består av lägenheter med kringliggande villor och radhus. Resultatet visade att främst boende i lägenhetsområdet Hässleholmen upplevde sig ha betydligt sämre hälsa än övriga boende i Brämhult. Sämst tycktes invandrarkvinnor må. Många hade ingen kontakt med övriga boende i området, och kände inte ens sina grannar. Det fanns ingen som helst samverkan mellan de boende, och var och en levde ett ganska isolerat liv.

Vi-Projektet

Med resultaten från denna undersökning i bagaget, startades Vi-Projektet som är ett samarbete mellan AB Bostäder, Hässleholmen Kyrka, dåvarande Brämhults kommundel, Hälso- och Sjukvården, Hyresgästföreningen och Närpolisen. Syftet med detta projekt skulle vara att stödja start av mötesplatser och nätverk för människor på Hässleholmen med utgångspunkt från de boendes egna behov, idéer och engagemang. Projektet avslutades i maj 2022.

Hässlehuset

Nya Hässlehuset invigdes den 19 september 2019. Ett hus i vilket kulturskolan, bibliotek och öppen ungdomsverksamhet samsas.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hässleholmens historia

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender

 • Demensdagen


  Tid: kl.
  Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, lokal...

 • Löv i fokus med svart scen i bakgrund

  Fristaddagarna


  Tid: kl.
  Plats: Fristad torg med omnejd

 • Bild tagen inifrån Hultahuset med en folkmassa utanför

  Hej Hulta!


  Tid: kl.
  Plats: Hultahuset och Hulta torg