Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande föräldraskapsstödsprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Programmet består av fem gruppträffar.

Föräldraskap i Sverige på Hässlehuset

Syftet med programmet är att ge föräldrar information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar. Bland annat diskuteras det hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur förskola, skola, socialtjänst och vård fungerar.

Föräldraskap i Sverige erbjuds regelbundet på Hässlehuset. Det finns en kort informationsfilm på svenska, somaliska och arabiska som beskriver programmet.

Presentationsfilm FÖS - Svenska on Vimeo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presentationsfilm FÖS - Somaliska on Vimeo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presentationsfilm FÖS - Arabiska on Vimeo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träff 1 - Familj i nytt land

Första träffen tar avstamp i deltagarnas upplevelse av att komma till ett nytt land. Vad tar familjen med sig? Vad är annorlunda i Sverige?

Träff 2 - Skola, pojkar och flickor

Fokus för andra träffen är det svenska skolsystemet. Under träffen förs också diskussion kring jämställdhet mellan pojkar och flickor utifrån vilken deltagarna får möjlighet att reflektera kring sin egen uppväxt.

Träff 3 - Hälsa och sjukvård

Under tredje träffen diskuteras hälsa där gruppledarna ger information både kring den förebyggande hälsovården och det svenska sjukvårdssystemet.

Träff 4 - Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vad har föräldrar för ansvar? Är det bara föräldrar som har skyldigheter? Hur påverkas vi av stress? Vad kan föräldrar få för stöd och hur fungerar socialtjänsten?

Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Under den sista träffen avhandlas alltifrån alkohol, narkotika och droger till kärlek och gymnasieval. Fokus är främst sådant som rör tonåringar och ungdomar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Föräldraskap i Sverige

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender