Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bokningspolicy

Att boka och låna lokal på Träffpunkt Simonsland bygger på att du sköter dig själv och tar hand om dina besökare och din aktivitet. Därför förväntar vi oss att du som bokar lokal accepterar vår bokningspolicy.

 • Lokalen lånas ut i befintligt skick. Det är ditt ansvar att bedöma om lokalen är lämplig för din aktivitet. Kom gärna hit och be att få titta på lokalen innan du skickar in din förfrågan.
 • Allt som finns i lokalen tillhör alla. Som regel erbjuder vi inte förvaringsutrymmen med lås. Om du vill lämna kvar saker i lokalen, sker detta på egen risk och alltid i samråd personalen.
 • Lokalen får inte användas till annan aktivitet än vad som är överenskommet. Om du har lämnat oriktiga uppgifter om aktiviteten kan din bokning avbrytas.
 • Checka in dig i receptionen.
 • Bokad tid får inte överlåtas till någon annan. Om du önskar att ge någon delat ansvar, behöver även denna person ingå i en likande överenskommelse som du själv.
 • Tänk på våra allergiker. Undvik nötter, starka dofter och levande växter. Inga husdjur är tillåtna i våra lokaler, med undantag för assistans- och ledarhundar.
 • Rökning är endast tillåten i rökrutan vid infarten till Träffpunkt Simonsland.
 • Levande ljus eller annat som kan skapa rökutveckling (exempelvis rökmaskin) är inte tillåtet.
 • Håll dig informerad om det maximala antalet personer som får vistas i respektive lokal.
 • Håll dig och dina besökare informerade om våra utrymningsplaner. Ta reda på var brandutrustning, återsamlingsplats och utrymningsvägar finns, och se till att dessa inte blockeras.
 • Se till att dina deltagare blir inräknade på återsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning.
 • Hjärtstartare finns på entréplan (intill receptionen) och på plan 4 (intill Bridgelokalen).
 • Vid skadegörelse ställs alltid du som ansvarig bokare som ersättningsskyldig. Därför är det bra om du som bokar (alternativt din verksamhet) har en giltig försäkring.
 • Anmäl alltid skador eller fel på utrustning eller inredning till personalen.
 • Bokningar utanför våra öppettider sker alltid i förtroende och i avtal med personalen. Åldersgräns 18 år.

Detta är inte tillåtet i våra lokaler:

 • Att bedriva verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism eller annat främlingsfientligt uttryck.
 • Att diskriminera någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.
 • Att nyttja alkohol utan tillstånd från Tillståndsenheten/Miljöförvaltningen.
 • Att nyttja narkotika eller dopningspreparat.

Reviderad: 2022-03-15.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bokningspolicy

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender