Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Sandaredsbadet

Priser för bad i Sandaredsbadet, gäller till och med den 31 december 2022.

Priser

Entré

Engångsbiljett

Rabattkort 10 gånger

Årskort

Vuxen

67 kronor

450 kronor*

1 250 kronor

Ungdom 12-17 år

47 kronor

320 kronor*

620 kronor

Barn 3-11 år

38 kronor

220 kronor*

400 kronor

* Rabattkorten gäller 1 år.

Rabatterat pris

Entré

Engångsbiljett

4-månaderskort

5-månaderskort

Uppvisande av

Ålderspensionär

57 kronor

670 kronor

625 kronor

id-kort

Studerande

57 kronor

670 kronor

625 kronor

CSN eller Mecenatkort och id-kort

F.A.R. (Fysisk aktivitet på recept)

57 kronor

670 kronor

625 kronor

Recept och id-kort

För Rabattkort, årskort och 4-månaderskort tillkommer en depositionsavgift på 50 kronor. Till omklädningsskåpen behöver du ha med dig hänglås (cirka 30 millimeter) . Hänglås finns att köpa i receptionen för 45 kronor.

Regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Barn under tolv år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar.
Du måste ha fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB).

Badpriser för 2022

Dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat, du kan få samma information genom att kontakta
Johanna Skansare, enhetschef på badet. Taxor och avgifter 2022. Pdf, 1.5 MB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Sandaredsbadet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender