Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom utbildning och förskola

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området utbildning och förskola.

Strategi 

Bildningsstaden Borås Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Dokumentet Bildningsstaden Borås anger långsiktiga mål och utvecklingsområden som är centrala för skolan.

Program

Ungdomspolitiskt program Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att skapa grundförutsättningar för kunskapsbaserad, sektorsövergripande och kommunal ungdomspolitik

Skolbiblioteksprogram Pdf, 82.2 kB, öppnas i nytt fönster.
I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteksprogrammet ska stödja arbetet med att främja de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för läsning, bidra till lärande och främja sökande efter kunskap.

Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan Pdf, 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Policy

Kostpolicy
Pdf, 201.4 kB.
Kostpolicyn tydliggör stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet med styrning och ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Regler

Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid Pdf, 105.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglerar vad som gäller barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till förälders förvärvsarbete och familjens situation i övrigt

Regler för specialkost i förskola, grundskola och gymnasieskola Pdf, 150.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglerna beskriver vad som gäller för att få någon form av specialkost

Riktlinjer

Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i grundskolan och grundsärskolan Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjerna reglerar vad som gäller för ledighet vid religiösa högtider.

Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i gymnsasieskolan och gymnasiesärskolan Pdf, 71.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjerna regelrar vad som gäller för ledighet vid religiösa högtider

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom utbildning och förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender