Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom utbildning och förskola

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området utbildning och förskola.

 • Bildningsstaden Borås

  I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Bildningsstaden Borås Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Barn- och ungkulturprogram

  Alla barn och unga i Borås omfattas av barn- och ungkulturprogrammet, både i skolan och på fritiden. Barn- och ungkulturprogrammets långsiktiga mål är att stärka barn och ungas rätt till kultur som utövare, deltagare och publik. Genom ett varierat kulturutbud ges möjlighet till att utforska det kulturella landskapet under hela sin uppväxt. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Barn- och ungkulturprogram Pdf, 467.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

  Programmet beskriver hur vi i grundskolan och gymnasieskolan arbetar för att förebygga psykisk ohälsa i skolan. Dokumentet är beslutat av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och gäller till och med .

  Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan Pdf, 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Skolbiblioteksprogram

  Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbibliotekarie. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Skolbiblioteksprogram Pdf, 82.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Ungdomspolitiskt program

  Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. Programmet anger vår viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Ungdomspolitiskt program Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kostpolicy

  Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Kostpolicy Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

  I denna riktlinje beskrivs vad som gäller för du som elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska få ledigt vid religiösa högtider. Dokumentet är beslutat av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i gymnasiekolan och gymnasiesärskolan Pdf, 71.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid

  Vi erbjuder förskola och fritidshem på obekväm arbetstid i enlighet med Skollagen. Dokumentet är beslutat av Förskolenämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom utbildning och förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender