Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Styrdokument inom utbildning och förskola

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området utbildning och förskola.

Strategi 

Bildningsstaden BoråsPDF
Dokumentet Bildningsstaden Borås anger långsiktiga mål och utvecklingsområden som är centrala för skolan.

Program

Ungdomspolitiskt programPDF
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att skapa grundförutsättningar för kunskapsbaserad, sektorsövergripande och kommunal ungdomspolitik

SkolbiblioteksprogramPDF
I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteksprogrammet ska stödja arbetet med att främja de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för läsning, bidra till lärande och främja sökande efter kunskap.

Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolanPDF
Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Policy

Kostpolicy
PDF
Kostpolicyn tydliggör stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet med styrning och ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Regler

Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstidPDF
Reglerar vad som gäller barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till förälders förvärvsarbete och familjens situation i övrigt

Regler för specialkost i förskola, grundskola och gymnasieskolaPDF
Reglerna beskriver vad som gäller för att få någon form av specialkost

Riktlinjer

Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i grundskolan och grundsärskolanPDF
Riktlinjerna reglerar vad som gäller för ledighet vi religiösa högtider

Riktlinjer för beslut om ledighet av religiösa skäl för elever i gymnsasieskolan och gymnasiesärskolanPDF
Riktlinjerna regelrar vad som gäller för ledighet vid religiösa högtider

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom utbildning och förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol