Meny

Meny

Suomi

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa.

Alla som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Vem är anhörig?

Du som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig.
Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående.

Händer

Anhörigkonsulenterna
Oavsett vem du stöttar eller hjälper kan du få stöd av anhörigkonsulenterna. Vi erbjuder enskilda samtal, stödgrupper, rekreation med mera.

Anhörig till en person med demenssjukdom Demensteamet har stor kunskap inom demensområdet och erbjuder bland annat anhörigträffar och enskilda samtal.

Anhörig till en person med missbruks- eller beroendeproblem
Borås Stad erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling till dig som har en närstående med ett missbruk eller beroende.

Anhörig till en person över 65 år
Du kan få råd, kunskap och stöd för att underlätta vardagen för dig och din närstående.

 

Senast ändrad: 2018-05-15 14.25

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd till anhöriga

g q n C