Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Styrdokument inom arbete

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området arbete.

Program

Personalpolitiskt programPDF
Klargör Borås Stads personalidé och linjer för chefskap och medarbetarskap, löneutveckling och kompetensutveckling.

Policy

ArbetsmiljöpolicyPDF
Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med friska arbetsplatser med en arbetsmiljö som ger positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet som kännetecknas av engagemang, professionalism och lärande.

KommunikationspolicyPDF
Kommunikationspolicyn säger bland annat att kommunen ska vara öppen och tydlig.

Vårt förhållningssättPDF
"Vårt förhållningssätt" är en policy som handlar om att motverka ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter.

Riktlinjer

Personalpolitiska riktlinjerPDF
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet. Riktlinjerna konretiserar och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare.

Riktlinjer för resorPDF
Riktlinjerna beskriver hur vi ska planera våra resors så att de sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom arbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol