Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom arbete

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området arbete.

Program

Personalpolitiskt program Pdf, 132.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Klargör Borås Stads personalidé och linjer för chefskap och medarbetarskap, löneutveckling och kompetensutveckling.

Policy

Arbetsmiljöpolicy Pdf, 60.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med friska arbetsplatser med en arbetsmiljö som ger positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet som kännetecknas av engagemang, professionalism och lärande.

Kommunikationspolicy Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommunikationspolicyn säger bland annat att kommunen ska vara öppen och tydlig.

Vårt förhållningssätt Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.
"Vårt förhållningssätt" är en policy som handlar om att motverka ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter.

Riktlinjer

Personalpolitiska riktlinjer Pdf, 112.5 kB, öppnas i nytt fönster.
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet. Riktlinjerna konretiserar och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare.

Riktlinjer för resor Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjerna beskriver hur vi ska planera våra resors så att de sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom arbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender