Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ekonomi

Inom ekonomi kan du skriva uppsats eller göra examensarbete om många områden som är viktiga för oss:

  • Olika ekonomistyrningsmodeller
  • Finansfrågor
  • Redovisningsfrågor
  • Marknadsföring av Borås Stad och de kommunala bolagen, till exempel Borås Djurpark
  • Bolagsbildning vid bolagisering av kommunala verksamheter

Vi diskuterar gärna andra idéer om fördjupning som passar just dig, antingen inom ovan nämnda eller andra ekonomiområden. Kontakta Magnus Widén, 033-35 71 42, ekonomichef, Stadsledningskansliet.

  • Kundhanteringsmodeller, flödesanalys
  • Kostnader för IT inom offentlig sektor och inom svenska kommuner
  • NKI (nöjd kund-index), modeller, metoder och analyser för sådana mätningar

Kontakta Kenneth Lundqvist, 033-35 79 32, förvaltningschef, Servicekontoret. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av något av dessa områden. Vi vill gärna prata med dig om andra frågeställningar som du är intresserad av att undersöka inom området ekonomi.

Senast ändrad: 2019-12-03 11.08

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomi

g q n C