Meny

Meny

Marknadsbedömning

Som student kan du hjälpa oss med att göra en marknadsbedömning. En marknadsbedömning kan omfatta många olika arbetsmoment och syftar i första hand till att utgöra underlag för strategiska beslut för nyetableringar eller för vidareutveckling av befintliga verksamheter.

Man kan också använda benämningarna marknadsundersökning eller marknadsanalys.

Förslag på ämnen:

 • Byggmarknaden
 • Byggservicemarknaden
 • Mark- och anläggningsmarknaden
 • Asfaltsmarknaden
 • Drift och underhåll gator och vägar
 • Drift och underhåll VA
 • Drift och underhåll park och grönytor
 • Drift och underhåll idrottsanläggningar
 • Fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning
 • Städning/lokalvård offentliga fastigheter
 • IT-dataverksamhet
 • Grafisk produktion
 • Fordonsmarknaden (leasing, uthyrning och köp)
 • Fordonsverkstäder
 • Mekaniska verkstäder
 • Redovisning (ekonomisk)

En marknadsbedömning ska omfatta de flesta av följande arbetsmoment:

 1. En allmän definition av aktuell marknad och av de tjänster som levereras av marknadens aktörer.
 2. En mera detaljerad beskrivning av produkt- eller tjänstemarknaden som ska bedömas (avgränsning med tydlig beskrivning av vilka typer av tjänster som ingår).
 3. En avgränsning av geografiskt område som marknadsbedömningen skall gälla
  (exempelvis hela Sverige, Götaland, Västra Götaland, Sjuhäradsbygden, Borås Stad)
 4. En bedömning av aktuell marknadsstorlek räknat i produktionsvolym i mkr/år.
 5. Analys av aktörer (konkurrenter) på den aktuella marknaden (årsvolymer, antal anställda, styrkor, svagheter etc.)
 6. Kundanalyser – definitioner och beskrivning av vad som ska analyseras
 7. Strategiska partners – analys och kartläggning.

Om du är intresserad av att göra en marknadsbedömning som examensarbete, kontakta Kenneth Lundqvist, 033-35 79 32, förvaltningschef, Servicekontoret.

Senast ändrad: 2018-09-07 15.43

Ändrad av:

Dela sidan: Marknadsbedömning

g q n C

y Nyheter

 • 2019-06-19 11.07

  Störningar i telefontrafiken

  Det är fortfarande vissa driftproblem hos teleoperatören Tele2. För den som ringer från ett Tele2-abonnemang kan det inn...
 • 2019-04-26 15.53

  Fika och tävling à la Fairtrade

  World Fairtrade Challenge 2019 infaller 9-12 maj och anordnas i ett 20-tal länder runt om i världen. Eftersom Borås är e...

y Nyheter

 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-25 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter