Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Skog, park, natur och friluftsliv

Vi arbetar mycket för att boråsarna ska ha intressanta upplevelser i rogivande miljöer och är stolta över våra parker och skogar. Du kan skriva uppsats eller göra examensarbete om många områden som är viktiga för oss.

Skog och park

  • Tätortsnära park -och skogsbruksplan
  • Skogsbruk och vatten
  • Samrådsmodell för certifierat offentligt förvaltad skog
  • Inventering av stadsträd till underlag för trädvårdsplan
  • Inventering av stadsträd inom projektet för i-Tree

Kontakta Kent Claesson, 033-35 73 67 eller Anton Spets, 033-35 74 22.

Natur och friluftsliv

  • Fiskevårdsplan
  • Besök- och upplevelsestudier (fiske, rekreationsområden, vandringsleder, naturreservat)
  • Naturvårdsinventeringar
  • Kulturvårdsinventeringar

Kontakta Kjell Johansson ,033-35 73 54.

Senast ändrad: 2020-01-30 13.50

Ändrad av:

Dela sidan: Skog, park, natur och friluftsliv

g q n C