Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skog, park, natur och friluftsliv

Vi arbetar mycket för att boråsarna ska ha intressanta upplevelser i rogivande miljöer och är stolta över våra parker och skogar. Du kan skriva uppsats eller göra examensarbete om många områden som är viktiga för oss.

Skog och park

 • Tätortsnära park -och skogsbruksplan
 • Skogsbruk och vatten
 • Samrådsmodell för certifierat offentligt förvaltad skog
 • Inventering av stadsträd till underlag för trädvårdsplan, aktuellt från och med 2022 till 2026.
 • Inventering av stadsträd inom projektet för i-Tree, aktuellt under 2023.
 • Utveckling av Viskans park inom huvudmannaskap.
 • Utveckling av Viskans park inom grönområden, vatten och asfalt (gröna, blåa och svarta lösningar).

Kontakta Kent Claesson, 033-35 73 67 eller Anton Spets, 033-35 74 22.

Natur och friluftsliv

 • Fiskevårdsplan
 • Besök- och upplevelsestudier (fiske, rekreationsområden, vandringsleder, naturreservat)
 • Naturvårdsinventeringar
 • Kulturvårdsinventeringar

Kontakta Kjell Johansson ,033-35 73 54.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skog, park, natur och friluftsliv

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender