Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skog, park, natur och friluftsliv

Vi arbetar mycket för att boråsarna ska ha intressanta upplevelser i rogivande miljöer och är stolta över våra parker och skogar. Du kan skriva uppsats eller göra examensarbete om många områden som är viktiga för oss.

Skog och park

  • Tätortsnära park -och skogsbruksplan
  • Skogsbruk och vatten
  • Samrådsmodell för certifierat offentligt förvaltad skog
  • Inventering av stadsträd till underlag för trädvårdsplan
  • Inventering av stadsträd inom projektet för i-Tree

Kontakta Kent Claesson, 033-35 73 67 eller Anton Spets, 033-35 74 22.

Natur och friluftsliv

  • Fiskevårdsplan
  • Besök- och upplevelsestudier (fiske, rekreationsområden, vandringsleder, naturreservat)
  • Naturvårdsinventeringar
  • Kulturvårdsinventeringar

Kontakta Kjell Johansson ,033-35 73 54.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skog, park, natur och friluftsliv

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol