Meny

Meny

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg kan du som student skriva uppsats eller göra examensarbete om många områden som är viktiga för oss:

 • Demens, språket och demens, mångkulturellt och demens.
 • Mångkulturellt/religioner och vård i livets slut.
 • Tradition och kultur i vård och omsorg.
 • Mat och måltidssituationen inom äldreomsorgen.
 • Aktiviteter, ur olika perspektiv: - Vad innebär en individuell aktivitet och hur bra är vi på att erbjuda det som brukaren önskar? - Vad innebär en organiserad gruppaktivitet och hur bra är vi på att erbjuda det som brukaren önskar? - Värdeskapande tid för brukare i hemtjänsten - Vad innebär det och hur kan vi ge möjlighet?
 • Äldreomsorgens nationella värdegrund i praktiken.
 • Brukarmedverkan/brukarinflytande i praktiken.
 • Säker vård och omsorg.
 • Levnadsberättelsen som stöd i att ge god vård och omsorg.
 • Rehabiliterande förhållningssätt i praktiken.
 • Anhöriga - att möta anhöriga, anhörigas möjlighet till medverkan och inflytande.
 • LEAN inom äldreomsorgen.
 • Den interna kommunikationens betydelse för att skapa förutsättningar för en god vård och omsorg.
 • LOV (Lagen om valfrihet) ur följande perspektiv; brukare, anhöriga, personal och organisation.
 • Basala hygienrutiner
 • Kvalitetsregister Senior alert, BPSD och Svenska palliativregistret
 • Dokumentation utifrån ICF/KVÅ

Äldreomsorgen är även öppen för förslag på ämnen inom andra områden. Vi diskuterar gärna dina idéer om fördjupning som passar just dig, antingen inom ovan nämnda områden eller kanske helt nya områden.

Kontakta Anna Frid Johnsen, 033-35 89 05, verksamhetsutvecklare, Vård- och äldreförvaltningen.

Senast ändrad: 2018-05-23 13.50

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg

g q n C