Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg kan du som student skriva uppsats eller göra examensarbete om många områden som är viktiga för oss, exempelvis:

  • Förebyggande arbete
  • Digitalisering och välfärdsteknik
  • Personcentrerad vård och omsorg/ personcentrerat arbetssätt
  • Hälso- och sjukvård/Nära vård
  • Rehabilitering
  • Demens
  • Vård i livets slut
  • Kompetensförsörjning
  • Tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap

Äldreomsorgen är även öppen för förslag på ämnen inom andra områden. Vi diskuterar gärna dina idéer om fördjupning som passar just dig, antingen inom ovan nämnda områden eller kanske helt nya områden.

Kontakta

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender