Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg kan du som student skriva uppsats eller göra examensarbete om många områden som är viktiga för oss:

 • Anhöriga (att möta anhöriga, anhörigas möjlighet till medverkan och inflytande)
 • Basala hygienrutiner
 • Brukarinflytande i praktiken
 • Demens
 • Dokumentation
 • Employer branding
 • Förebyggande hälso- och sjukvård
 • Hälso- och sjukvård i ordinärt boende
 • Kvalitetsregister (Senior alert, BPSD och Svenska palliativregistret)
 • LOV (Lagen om valfrihet, ur perspektiven; brukare, anhöriga, personal och organisation).
 • Mat och måltidsmiljö inom äldreomsorgen
 • Meningsfull vardag
 • Mänskliga rättigheter
 • Integration och mångfald
 • Rehabilitering
 • Säker vård och omsorg
 • Verksamhets- och organisationsutveckling
 • Vård i livets slut
 • Vård och omsorg i ordinärt boende

Äldreomsorgen är även öppen för förslag på ämnen inom andra områden. Vi diskuterar gärna dina idéer om fördjupning som passar just dig, antingen inom ovan nämnda områden eller kanske helt nya områden.

Kontakta Anna Frid Johnsen, verksamhetsutvecklare, tfn. 033-35 89 05 eller Sofia Gillberg, verksamhetsutvecklare, tfn. 033-35 86 98

Senast ändrad: 2019-04-26 16.09

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg

g q n C