Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Parkstaden, Eken

Markanvisningstyp: Tävling
Inbjudan har tyvärr blivit försenad. Orsaken till förseningen är att vi vid markmiljöundersökningen hittade något förhöjda halter av bly och zink. En ny utökad undersökning gjordes därför som gav besked om att föroreningarna stannat ytligt och inte trängt djupare ner i marken. Borås stad har därför beslutat att vi schaktar bort den översta metern av jordlagret för att göra rent och snyggt innan vi säljer marken.

I kvarteret Eken som ligger i stadsdelen Parkstaden planeras en markanvisningstävling. Området är planlagt 2009 (P1125länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och planen möjliggör byggande av två flerbostadshus med sammanlagt drygt 10 lägenheter.

Handlingar

Här kommer inbjudan och övriga handlingar till tävlingen att läggas ut!

Karta över området

Senast ändrad: 2020-05-19 10.44

Ändrad av:

Dela sidan: Parkstaden, Eken

g q n C