Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Parkstaden, Eken

Vinnare är utsedd och det blev:

Kynningsrud Bostäder AB

Här finns en kort presentation av det vinnande förslaget,
Vinnande förslagPowerpoint

Vi är mycket nöjda med de 13 fina bidrag som vi fick och vill här passa på att tacka alla som skickat in en ansökan.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nedan följer vad som tidigare publicerats om tävlingen.

Inbjudan till markanvisningstävling


Borås Stad har härmed nöjet att välkomna er till denna markanvisningstävling. Tävlingen omfattar hela fastigheten Eken 15 i stadsdelen Parkstaden som ligger i de västra delarna av centrala Borås, endast en dryg kilometer från Stora Torget. Detaljplan finns antagen och inriktningen är bebyggelse av två mindre flerbostadshus som vi tror kan rymma ca 10-15 lägenheter.

Handlingar

Välkommen till denna tävling, finns härPDF.
Tävlingsinbjudan, finns härPDF.
Detaljplan, finns härPDF.
Markanvisningsavtal - exempel, finns härPDF.
Miljöteknisk markundersökning, finns härPDF.

Nybyggnadskarta:
Nybyggnadskarta_Eken 15 BN 2020-2464_pdf, finns härPDF.
Nybyggnadskarta_Bilaga_1_Läge_nybyggnad, finns härPDF.
Nybyggnadskarta_1125, finns härPDF.
Nybyggnadskarta_Eken 15 BN2020-2464.dwg, finns här.
Nybyggnadskarta_TopoDirekt_a.shx, finns här.

Frågor och svar

Har du frågor så skicka ett mejl till mark@boras.se. Märk mejlet med: Fråga markanvisningstävling Eken

Svar på frågor

Fråga (8 februari): Enligt markanvisningsavtalet kommer planavgift att utgå. Hur beräknas den?
Svar
(12 februari): Planavgiften beräknas efter den taxa som beslutats för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetPDF

Fråga (8 februari); På plankartan under utnyttjandegrad har tävlingsområdet ett e3. Till skillnad från de övriga e-talen är det inte skrivet som byggnadsarea utan area för huvudbyggnader. Det tolkar vi som att det är area innanför fasadliv som avses. Kan vi gå vidare med den tolkningen? 
Svar
(9 februari); Nej. Det är inte area innanför fasadliv som avses, vi anser att det är byggnadens yttre kontur.

Fråga (5 februari); I inbjudan till markanvisningstävlingen står det på sidan 6; byggnaderna "ska utformas med ett bostadsinnehåll som tillgodoser stadsdelens behov av bostäder med hög tillgänglighet". Betyder det att man har högre krav på tillgängligheten än normal bostadsstandard?
Svar
(8 februari); Nej, projektet ställer i sig inte högre krav på tillgänglighet än normal bostadsstandard.

Fråga (4 februari); Jag tycker inte att det i utvärderingsmodellen riktigt framgår hur de olika delarna viktas? Tex så skulle man kunna lämna ett väldigt bra förslag på alla punkter men lämna 0 kr som pris för marken, hur skulle ett sådant alternativ bedömas?
Svar
(5 februari); Vid utvärdering läggs stor vikt vid att en bra helhet uppnås. Köpeskillingen för markområdet är en av de saker som bedöms. Ett förslag med 0 kr som pris för marken är inte rimligt och kommer naturligtvis inte att bedömas.

Fråga
(3 februari); Hur är parkeringsnormen i Borås Stad?
Svar (3 februari); Borås Stad har antagna parkeringsregler.

Borås Stads ParkeringsreglerPDF

Reglerna gäller över 2021. En justering av parkeringsreglerna har inletts men ännu inte varit ute på remiss.


Karta över området

Vi har för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild, här är dock en enklare översiktskartaPDF. Vi arbetar med problemet och hoppas att inom kort kunna visa den digitala kartan igen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Parkstaden, Eken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol