Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Markanvisning för bostäder

En markanvisning är en rätt för en intressent att utveckla ett projekt inom ett markområde som ägs av kommunen. Oftast handlar en markanvisning om att utveckla för flerbostadsbebyggelse. Rätten gäller under en viss tid och på givna villkor vilket regleras i ett markanvisningsavtal. I mallavtalet nedan kan du bilda dig en ungefärlig uppfattning om vilka frågor som kan regleras i ett markanvisningsavtal med Borås Stad.

Mallavtal Pdf, 203.2 kB.

Borås Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar; markanvisningstävlingar, direktanvisning och dubbel markanvisning. Dubbel markanvisning innebär att en byggherre, för att få markanvisning på en attraktiv tomt, även förbinder sig att bygga i en av kommunens mindre orter. Detta kan ske både i samband med en direktanvisning eller vara krav i en markanvisningstävling.

Riktlinjer för markanvisningar

Borås Stad har antagit "Riktlinjer för markanvisningar för bostäder" som beskriver hur Borås Stad ska arbeta med markanvisningar. I riktlinjerna finns bland annat grundläggande villkor för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna tillämpas samt vad som ska skickas in om ni är intresserade av en direktanvisning.

Riktlinjer för markanvisningar för bostäder Pdf, 193.9 kB.

Om du önskar en markanvisning, kontakta Mark- och exploateringsavdelningen. Du hittar kontaktinformation längst ner på sidan.

Vill du utveckla din egen mark?

Om ditt tänkta område bara innehåller privat mark bör du ta kontakt med Plan- och bygglovsavdelningen. Då behöver du ansöka om ett planbesked istället.

Styrdokument och andra viktiga dokument för markanvisningar och bostadsbyggande

För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling har Borås Stad tagit fram styrdokument och andra viktiga dokument för att underlätta bostadsbyggandet i kommunen. Nedan finner du några av de viktigaste av dessa dokument.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Markanvisning för bostäder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender