Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aplared

Aplared ligger cirka 15 kilometer sydöst om Borås utmed väg 27 och har knappt 500 innevånare. På Huluvägen i södra delen av samhället finns möjlighet att bygga cirka 15 bostäder i tvåvånings flerfamiljshus. I stadsplan från 1985 har planen beteckning P775.

Vi håller just nu på och utreder om detta område är lämpligt lokalisering för annan verksamhet. Området är därför för tillfället inte aktuellt för markanvisning.

Karta över området

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aplared

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender