Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Metaskills4TLCF

Det europeiska projektet Metaskills4CLF stöder modernisering och konkurrenskraft inom textil-, kläder-, läder- och skosektorerna. Detta uppnås genom att utveckla strategier för kompetenshöjning och omskolning. Genom att fokusera på att utveckla moderna utbildningsmetoder och uppdatera EU:s och nationella kompetensstrategier, stöder projektet moderna och hållbara affärsmodeller. Detta inkluderar skapandet av nya strategier för länder som för närvarande saknar sådana.

Förväntat resultat

Serien av genomföranden (eller aktiviteter) i projektet förväntas förverkliga projektets mål på tre nivåer:

 • Strategisk
 • Utbildningsmässig
 • Social

Ett exempel på åtgärder som utvecklas:

Utveckling och förbättring av bästa tillgängliga tekniker (BAT) för en hållbar textil-, klädes-, läder- och skoindustri (TCLF). TCLF-industrierna rör sig mot en mer hållbar framtid och utvecklingen av cirkulära affärsmodeller. Bästa tillgängliga tekniker blir ett viktigt verktyg i denna process. Det finns flera områden där detta kan implementeras – på vägen mot hållbar produktion och konsumtion:

 • Konsumentutbildning
 • Främjande av långvarig användning
 • Transparens och etisk produktion
 • Tvärsektoriella partnerskap
 • Implementering av innovation och hållbarhetsstandarder
Metaskills

Logotype Metaskills

Nyckelaspekter

METASKILLS4TCLF-projektet arbetar med fyra nyckelaspekter, med stöd av både ett brett nätverk av utbildningsleverantörer och ett nätverk av EU:s regionala myndigheter. Alla bidrar till moderniseringen av TCLF-utbildning och kompetensutveckling:

 1. Uppdatering av en EU-nivå färdighetsstrategi och de befintliga nationella strategierna. Detta inkluderar att ta itu med befintliga kompetensluckor i textil-, klädes-, läder- och skoindustrierna (TCLF), genom att skapa regionala offentlig-privata samarbetsallianser för kompetens (utveckling av regional Pact for Skills)
 2. Utveckling av innovativa läroplaner och utbildningsresurser, med användning av nya utbildningsmetodologier. Detta innebär samarbete med olika aktörer inom utbildnings- och utbildningsgemenskapen i hela Europa, för att säkerställa att utbildningsprogrammen är anpassade till TCLF-sektorernas föränderliga behov.
 3. Främjandet av attraktion och inkludering i dessa sektorer som karriärval. Detta inkluderar att se till att ingen talang går till spillo, att tillhandahålla inkluderande möjligheter för yrkesverksamma från olika bakgrunder och att underlätta deras integration i sektorerna.
 4. Start av en medvetenhetskampanj. Dessutom kommer partner att genomföra medvetenhetskampanjer för att öka medvetenheten om TCLF-sektorerna och karriärmöjligheterna inom dem.

Bakgrund

METASKILLS4TCLF-projektet leds av Centro Tecnológico do Calçado de Portugal och pågår mellan 2023 och 2026. Projektet adresserar alla mål för Allianser för sektorsövergripande samarbete om kompetenser (“E+ Blueprint”), som korsar pelarna i EU:s PACT4SKILLS TCLF Charter som lanserades i december 2021. METASKILLS4TCLF åtar sig att konsolidera och uppdatera delar av resultaten från det tidigare projektet “Blueprint Skills4Smart TCLF Industries 2030”, och lägger till nya färdigheter som behövs för att hjälpa företag i den digitala och gröna övergången, samtidigt som störande lärandemetoder införs som bidrar till att attrahera unga generationer.

Partners

Projektets 20+ partners kommer från Portugal, Belgien, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Grekland, Rumänien, Ukraina och Sverige. Partner inkluderar flera producentföreningar och tillsammans representerar de en stor del av den europeiska textil-, kläd-, läder- och skoindustrin.

Mer information om projektet finns på Metaskills hemsida: META SKILLS 4TCLF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Metaskills4TLCF

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender