Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Autofreight

Som Nordens ledande e-handelsnav är Borås en högattraktiv logistisk motor där höga krav ställs på framsyn, proaktivitet och samverkan. E-handelslogistiken medför omfattande transporter varje dag med många lastbilar med containrar mellan Göteborgs Hamn och Viareds logistikpark i Borås.

En 32 meter lång lastbil med guldig hytt på grusplan.

Att effektivisera och kvalitetssäkra dessa transporter är en marknadsförutsättning för e-handelsföretagen och annan B2B. Det betyder mycket för företagens fortsatta lönsamhet, successivt minskade miljöpåverkan och ökad säkerhet på vägarna. Borås Stad driver därför tillsammans med ett tiotal partners ett stort svenskt forsknings - och utvecklingsprojekt som heter Autofreight.

Projektet fokuserar på fordon med hög transportkapacitet (High Capacity Transport; HCT). Det är extra långa fordonskombinationer och som i detta fall kan ta två stycken 40/45 fots containrar. En stor skillnad jämfört med traditionella transporter som vanligtvis endast kör en 40 fots, eller i mindre utsträckning en 40 fots plus en 20 fots container. Det gör att kapaciteten blir betydligt högre, transporteffektiviteten ökar, transporternas miljöpåverkan minskar och antalet lastbilar minskar på vägarna.

Många samspelande utvecklingsområden

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ny kunskap, samt utvärdera och demonstrera hur regionala transporter kan effektiviseras och göras säkrare med en kombination av ny teknik, nya logistikkoncept och nya affärsmodeller i ett uppkopplat logistik- och transportsystem. Volvo Technology ansvarar för teknikutvecklingen tillsammans med Chalmers, medan Borås ansvarar för utvecklingen av logistiken och affärsmodellerna. Dessa områden samspelar eftersom det är viktigt att inte enbart se HCT som ett fordon, utan som en del i ett större logistiksystem.

Autofreight

Ellos, Fristads, Kerry Logistics och Volvo Bussar på Viared arbetar tillsammans med Borås Stad i detta HCT-projekt för att utveckla affärslogistiken och öka transporteffektiviteten. GDL Sjöcontainer utför HCT-transporterna, och i kommande expansionsfas tillkommer även andra parter i transportsystemet. Detta sker inom ramen för en unik öppen samverkansmodell, som kallas Autofreight. Drivande för denna form av samverkan är företagens önskan att söka skapa gemensam trafik och balansera varandras flöden, dvs ta hem samordningsfördelar. Praktiskt innebär detta att bilarna i form av 32 meter långa HCT-ekipage mellan Göteborgs Hamn och Viared kan köra med högre kapacitet. Miljöfördelarna blir framstående och effektivitetsökningen stor.

Utvecklingen fortsätter

Inom kort avser parterna inom projektet att expandera Autofreight genom att utveckla forskningssamarbetet och testerna ytterligare. Detta kommer också att möjliggöra för fler företag runt Viared och Borås att ansluta sig. Avsikten i denna kommande etapp är att ytterligare minska transporternas miljöpåverkan, men fortfarande bibehålla korta ledtider och leverera successivt lägre transportkostnader. En förutsättning för ett expanderat HCT-system är Viareds s.k. Dry Port terminal som blir en lokal brytpunkt och plats för trafikens bilar, trailer, container och annan hantering. Denna möjliggör ökade lokala och mer flexibla transporter till och från varuägare som inte kan kopplas upp med direkttrafik. De geografiska effekterna kan därmed ökas väsentligt då att ett större område kan betjänas med hög frekvens, och fler företag kan anslutas till HCT-systemet. Genom att skala upp på detta sätt, kommer brytpunkter att utvecklas och studeras för att transporterna ska bli ännu effektivare och när det är konkurrensfördelar att köra HCT.

Anders Glemfelt

Projektledare för Autofreight

Sara Thiel, näringslivsutvecklare Borås Stad och projektledare för Autofreight.

– Borås Stad deltar i projektet för att göra länken Göteborgs Hamn och Viared i Borås extremt miljöeffektiv och bygga kunskap om framtidens transporter. Staden möter därmed näringslivets krav på miljösmarta logistiska kliv tillsammans och bidrar till att säkerställa näringslivets expansion, flexibilitet och kontinuitet.

Partners

  • Volvo Technology AB
  • Borås Stad
  • Ellos Group AB
  • Kerry Logistics Sweden AB
  • Fristads AB
  • Volvo Bussar AB
  • GDL Sjöcontainer AB
  • Chalmers
  • Trafikverket

Finansiär

Vinnova FFI och partners

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Autofreight

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender