Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Upphandlingsstöd

All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagens huvudregel är att upphandling ska genomföras affärsmässigt med iakttagande av föreliggande konkurrensmöjligheter och likabehandling.

Upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Kommunen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta till vara på de vinster som följer av en samordning av kommunens olika enheters behov. Ansvaret för kommunens samordnade avtal ligger hos kommunstyrelsen och tecknas av Borås Stads Koncerninköp. I de fall samordnade avtal för kommunen finns ska dessa användas.

Vill du ha mer information om offentlig upphandling, se nedanstående länkar eller kontakta Borås Stads Koncerninköp.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Upphandlingsstöd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender