Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Privata utförare

En privat utförare definieras som en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Med en privat utförare avses inte kommunala företag. Bedömningen görs vidare att kommuner och landsting är huvudmän för kommunala angelägenheter som överlämnats till privata utförare. En uttrycklig skyldighet införs för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare.

Regeringens proposition 2013/14:118, Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valfrihetssystem (LOV)

Inom vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen används Lagen om valfrihetssystem (2008:962).

Lag (2008:962) om valfrihetssystem, Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är privat utförare

För företag som redan är privata utförare i Borås Stad finns information, regler, rutiner och kontaktinformation till IT-support via Borås Stads Intranät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Privata utförare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender