Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Allmänna valen 2018

I valet 2018 ökade valdeltagandet för Borås i alla tre valen – riksdag, kommun och landsting. Boråsarnas valdeltagande ligger i genomsnitt under rikets genomsnittliga valdeltagande, men samtidigt ökar valdeltagandet i Borås mer än vad det gör i övriga landet.

Den högsta ökningen av valdeltagandet märktes i riksdagsvalet, med 1,5 procentenheter. I valet till Kommunfullmäktige ökade valdeltagandet med 1,3 procentenheter jämfört med valet 2014, och i landstingsvalet noterades en ökning med 1 procentenhet.

Med undantag för valet 2010 är 2018 års ökning av valdeltagandet den största sedan 1973, vilket är det tidigaste valet som Statistiska centralbyrån har noterat statistik för när det gäller valdeltagandet i Borås.

Valdeltagande ökade i Borås.

Valdeltagandet ökade i samtliga tre val.

Projektrapport Öka valdeltagandet Borås Stad

Under perioden 2 februari 2018-1 februari 2019 pågick ett projektuppdrag i Borås Stad av uppdragsgiven Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektets syfte var att öka valdeltagandet i följande målgrupper:

  • Områden med lågt valdeltagande
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Förstagångsväljare
  • Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige

Uppdragstagaren var Valnämnden i Borås Stad som ansvarade för genomförandet av projektet. Parallellt med detta uppdrag fanns ett Kommunfullmäktigebeslut att ta fram strategier för ett ökat valdeltagande inom de angivna målgrupperna.

Projektrapporterna från projektet att öka valdeltagandet i allmänna valet och europaparlamentsvalet lämnas ut vid förfrågan till Valnämndens kansli, valnamnden@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Allmänna valen 2018

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender