Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

EU-val 2019

Inför valet till Europaparlamentet 2019 inledde Borås Stad ett projekt för att informera om valet och EU. Projektets mål var att uppnå ett ökat valdeltagande för målgrupperna förstagångsväljare, personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. Vi fokuserade även på insatser för områden som tidigare visat ett lågt valdeltagande.

Stapeldiagram över deltagandet i valet till Europaparlamentet 2019.

Andelen boråsare som röstade i valet till Europaparlamentet ökade med 3,92 procentenheter 2019 jämfört med 2014.

Dessa grupper och områden har i tidigare rapporter och tidigare val visat ett lägre valdeltagande än genomsnittet, både nationellt och på kommunal nivå.

Ett viktigt mål var att öka kunskapen om EU och valet för att på så sätt kunna få till en ökning av valdeltagandet. En ökad representativitet bland olika väljargrupper ger valet som helhet en starkare legitimitet.

Syftet med projektet var att nå ut till målgrupperna och därefter höja medvetenheten och förtroendet för valet. Det skulle öka väljarnas förutsättningar och öppna upp möjligheterna att använda sin demokratiska rättighet, att rösta.

Och projektet visade sig bli lyckat. Boråsarnas totala valdeltagande i valet till Europaparlamentet ökade med 3,92 procentenheter 2019 jämfört med valet 2014.

Statistik över antalet mottagna röster i EU-valet 2014 och 2019.

Räknat i antalet röster var ökningen 4 082 stycken.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: EU-val 2019

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender