Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska gynna ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Bidrag kan sökas för projekt inom naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Du kan få bidrag med upp till 50 procent av kostnaderna. För våtmarksprojekt kan du få bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna. Privatpersoner, föreningar och kommuner kan starta och driva ett LONA-projekt. Bidraget måste sökas via Borås Stad.

Detta kan du söka för

Bidrag kan ges till:

  • Vård och förvaltning för skötsel av natur eller åtgärder som gynnar friluftsliv i natur- och kulturmiljö, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information och kunskapsspridning, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
  • Restaurering och anläggning av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapa översvämmade miljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Arbete för att förbereda inför restaurering av våtmarker eller att en våtmark ska anläggas.
  • Kunskapsuppbyggande, till exempel genom inventering av arter och naturvärden.
  • Framtagande av underlag, till exempelvis kommunala naturvårdsprogram eller till bildande av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbete med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och underlag till skötselplan.

Vem kan söka

Projekt kan startas och drivas av privatpersoner, föreningar och kommuner.

När du kan söka

Sista ansökningsdag är den 1 december.

Så här söker du

Börja med att kontakta Miljöförvaltningen på telefonnummer 033-35 30 00 eller e-post: miljo@boras.se och berätta om din idé till LONA-projekt. Tänk på att vara ute i god tid.

Det är alltid kommunen som måste skicka in ansökan om bidrag till Naturvårdsverket.

Om ansökan godkänns av Naturvårdsverket tecknas ett avtal mellan föreningen/privatpersonen och Borås Stad.

Uppföljning och redovisning

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Beslut brukar meddelas under våren året efter ansökan skickats in. För projekt som pågår under flera år ska en verksamhetsrapport skickas in till LONA-tjänsten senast den 1 mars varje år.

En slutrapport ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Under projektets gång finns det möjlighet att ansöka om ändring eller extra bidrag.

Exempel på vad som tidigare fått bidrag

Naturvårdsverket har sammanställt en rapport som ger exempel på olika LONA-projekt som genomförts runt om i Sverige.

Naturvård och friluftsliv Sverige runt Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender