Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Naturvårdsfonden

Borås Stads naturvårdsfond kan ge bidrag för att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. Fonden riktar sig till såväl privatpersoner som föreningar, företag och Borås Stad. Bidrag har bland annat delats ut för restaurering av betesmarker, beskärning av skyddsvärda träd och anläggning av dammar för att gynna biologisk mångfald.

Detta kan du söka för

Bidrag kan ges till:

 • naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaurering av natur
 • markägare som skriver ett naturvårdsavtal med Borås stad för att bevara värdefull natur
 • informationsinsatser som främjar naturvården
 • mindre naturvårdsprojekt för en viss naturtyp där annan finansiering saknas
 • naturvårdsprojekt som genomförs av Borås Stad. Åtgärderna ska ligga utanför den löpande driftverksamheten.

Fonden kan inte ge bidrag retroaktivt till redan genomförda åtgärder eller inköp av enbart utrustning. Miljöförvaltningen får varje år 200 000 kronor att fördela till olika naturvårdsprojekt. Bidrag har tidigare delats ut, från 2 500 kronor, för beskärning av skyddsvärda träd, till uppemot 100 000 kronor för anläggning av våtmark eller restaurering av betesmarker.

Vem kan söka

Privatpersoner, föreningar, företag och Borås Stads organisation kan söka medel från fonden.

När du kan söka

Ansökningar kan skickas in under hela året, beslut om bidrag fattas dock två gånger per år.

 • Sista ansökningsdag på våren är 28 februari (2024 är det 29 februari som gäller).
 • Sista ansökningsdag på hösten är 31 augusti.

Så här söker du

Fyll i blanketten Ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond. Pdf, 110 kB.

Skicka blanketten till:

 • Miljöförvaltningen, 501 80 BORÅS
 • eller skicka som som inskannad kopia via e-post till miljo@boras.se

Uppföljning och redovisning

Slutresultatet av projektet och hur pengarna använts ska redovisas till Miljö- och konsumentnämnden.

Exempel på vad som tidigare fått bidrag

 • restaurering och stängsling av ängs- och betesmarker
 • anläggning av dammar
 • anläggning av ängsmark
 • beskärning av skyddsvärda träd
 • informationstavlor
 • inventering av fåglar i Borås
 • restaurering av sandtag och område med backsippa
 • restaurering av vattendrag, vandringsvägar och lekområden för fisk
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvårdsfonden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Vinterbild

  Servicenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7,...

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Skulpturen House of Knowledge

  Kulturnämnden


  Tid: kl.
  Plats: Borås Museum och Röda rummet, Kulturhuset

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset