Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Handlingar till kommande sammanträden

Följande är de nämnders sammanträden där kallelse med ärendelista och handlingar har skickats ut till ledamöterna.

 • House of Knowledge av Jaume Plensa. Kulturnämnden, sammanträde 2019-12-09 15.00
  t 2019-12-09 15.00 Kulturhuset, Vävarsalen
  Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omf...
 • Kalenderblad Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2019-12-10 14.00
  t 2019-12-10 14.00 Sundholmens Kursgård, Äspered
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisation...
 • Ordförandeklubba och Ipad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-12-10 14.30
  t 2019-12-10 14.30 Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 8
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandr...
 • Kalenderblad Servicenämnden, sammanträde 2019-12-10 15.00
  t 2019-12-10 15.00 Annelundsvillan, Borås
  Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de ...
 • Kalenderblad Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2019-12-10 18.00
  t 2019-12-10 18.00 Ramnåsgatan 1, Sessionssal
  Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i fo...
 • Kalenderblad Förskolenämnden, sammanträde 2019-12-12 16.00
  t 2019-12-12 16.00 Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32
  Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-12-16 17.00
  t 2019-12-16 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Kalenderblad Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2019-12-16 17.30
  t 2019-12-16 17.30 Bryggaregatan 15
  Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lage...
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde 2019-12-16 18.00
  t 2019-12-16 18.00 Olovsholmsg. 32 lokal Borgstena plan 1
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-01-28
  t 2020-01-28 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-02-24
  t 2020-02-24 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-03-24
  t 2020-03-24 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-04-21
  t 2020-04-21 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-05-19
  t 2020-05-19 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-06-09
  t 2020-06-09 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-08-24
  t 2020-08-24 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-09-14
  t 2020-09-14 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-10-20
  t 2020-10-20 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-11-17
  t 2020-11-17 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-12-15
  t 2020-12-15 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...

Senast ändrad: 2019-02-04 08.44

Ändrad av:

Dela sidan: Handlingar till kommande sammanträden

g q n C