Meny

Meny

Handlingar till kommande sammanträden

Följande är de nämnders sammanträden där kallelse med ärendelista och handlingar har skickats ut till ledamöterna.

 • Sessionsalar Borås Stadshus AB, sammanträde 2018-12-17 14.00
  t 2018-12-17 14.00 Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
  Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera de...
 • Kulturnämnden, sammanträde 2018-12-17 15.00
  t 2018-12-17 15.00 Kulturhuset, Röda Rummet
  Kulturnämnden ansvarar för Kulturhuset med Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Konstmuseet. Övriga verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är Bibli...
 • Kalenderblad Tekniska nämnden, sammanträde 2018-12-18 13.00
  t 2018-12-18 13.00 Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal
  Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt...

Senast ändrad: 2018-02-14 12.43

Ändrad av:

Dela sidan: Handlingar till kommande sammanträden

g q n C