Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Handlingar till kommande sammanträden

Följande är de nämnders sammanträden där kallelse med ärendelista och handlingar har skickats ut till ledamöterna.

 • Fulllmäktigehuset Kommunfullmäktige, sammanträde
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan
  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger...
 • Flygbild över stadshuskvarteret Kommunstyrelsen, sammanträde
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
  Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Ko...
 • Ordförandeklubba Valnämnden, sammanträde
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås
  Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamen...
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Handlingar till kommande sammanträden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...