Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Webbdiarium

I Borås Stads diarier hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas

  • handlingar,
  • ärenden, som är inkomna,
  • ärenden som är upprättade eller
  • ärenden som har skickats från eller till något av våra diarier.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter.

Förstoringsglas

Senast ändrad: 2019-05-09 12.56

Ändrad av:

Dela sidan: Webbdiarium

g q n C