Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Webbdiarium

I Borås Stads diarier hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas

  • handlingar,
  • ärenden, som är inkomna,
  • ärenden som är upprättade eller
  • ärenden som har skickats från eller till något av våra diarier.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter.

Förstoringsglas
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Webbdiarium

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender