Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska enbart användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person i ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda. Det kan handla om exempelvis mutor, bedrägerier eller tjänstefel. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

När ska funktionen inte användas?

Synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, skolor, gator och liknade ska inte lämnas via visselblåsarfunktionen. Dessa synpunkter lämnas via synpunktshanteraren.

Vem kan anmäla?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås Stad och dess bolag. Även allmänheten kan göra en anmälan om det finns en misstanke om allvarliga oegentligheter.

Blir en anmälan offentlig?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse.

Det går bra att lämna en anmälan anonymt. Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

Hur gör man en anmälan?

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsarärenden.

Det finns flera olika anmälningskanaler:

Här kan du läsa mer utförligt om visselblåsarfunktionen i Borås StadPDF.

Senast ändrad: 2019-10-02 13.33

Ändrad av:

Dela sidan: Visselblåsarfunktion

g q n C