Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person i ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda. Det kan handla om exempelvis mutor, bedrägerier eller tjänstefel. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

När ska funktionen inte användas?

Synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, skolor, gator och liknade ska inte lämnas via visselblåsarfunktionen. Dessa synpunkter lämnas via:

Synpunktsfunktionen

I normalfallet utgör inte heller anmälningar som avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt den typ av missförhållanden som ska utredas av visselblåsarfunktionen. Dessa ärenden överlämnas till Stadsledningskansliets Personal och förhandlingsavdelning för eventuell vidare åtgärd.

Vem kan anmäla?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås Stad och dess bolag. Även allmänheten kan göra en anmälan om det finns en misstanke om allvarliga oegentligheter.

Särskilt för förtroendevalda och politiska sekreterare

En anmälan avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt som pekar ut förtroendevald ska, utan åtgärd från visselblåsfunktionen och efter beslut av stadsdirektör, överlämnas till det parti den förtroendevalde eller den politiska sekreteraren tillhör. Om förtroendevald har en arbetsledande funktion för tjänsteperson och anmälan avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt ska ärendet utredas av Stadsledningskansliets Personal och förhandlingsavdelning.

Blir en anmälan offentlig?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. En begäran om utlämnande av handling prövas i varje enskilt fall, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. En person som vill vara anonym ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan.

Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

Hur gör du en anmälan?

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsarärenden.

Det finns flera olika anmälningskanaler:

Borås Stads visselblåsarfunktion Pdf, 272.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visselblåsarfunktion

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol