Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunens skogar

Skogen sköts av Park- och skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen utifrån uppsatta mål och med hänsyn till lagkrav, behov av nya vägar och järnvägar men även exempelvis inför byggande av bostäder, skolor och industrilokaler. I Borås har vi valt att ta extra hänsyn till friluftsliv och naturvård i den skog vi äger.

Kommunens totala skogsinnehav är på cirka 9 500 hektar (ha):

  • 5 800 ha, skog för avverkning
  • 2 500 ha, frilufts- och naturvårdsskog
  • 1 200 ha, naturreservat

Skogsbruket som bedrivs på kommunens skogsinnehav är miljöcertifierat enligt de skogliga certifieringsmodellerna FSC® och PEFC. Borås stads skogar ingår i Södra skogs gruppcerifikat för FSC® (logolicens FSC-C014930) och PEFC (logolicens PEFC/05-22-11). Certifieringen innebär i korthet att skogsbruket bedrivs uthålligt, ansvarsfullt och miljöanpassat samt att hänsyn tas till skogens sociala värden. Våra plantor är även giftfria och allt som vårt snickeri tillverkar har PEFC-märkning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunens skogar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender