Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunens skogar

Skogen sköts av Park- och skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen utifrån riktlinjer för skogsförvaltning.

Kommunens totala skogsinnehav är på cirka 9 500 hektar (ha):

 • 5 800 ha, skog för avverkning
 • 2 500 ha, frilufts- och naturvårdsskog
 • 1 200 ha, naturreservat

Skogsbruket som bedrivs på kommunens skogsinnehav är miljöcertifierat enligt de skogliga certifieringsmodellerna FSC® och PEFC. Borås stads skogar ingår i Södra skogs gruppcerifikat. Certifieringen innebär i korthet att skogsbruket bedrivs uthålligt, ansvarsfullt och miljöanpassat samt att hänsyn tas till skogens sociala värden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunens skogar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...