Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hur skogen sköts

För att kunna sköta skogens tillgångar på ett så bra sätt som möjligt, delas skogen in med hjälp av en så kallad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen innehåller bland annat information om:

 • hur mycket skog Borås Stad äger
 • skogens ålder
 • virkesförråd
 • vilka olika trädslag som finns (trädslagsblandning)

Utifrån skogsbruksplanen planerar vi vad som behöver göras. Genom att planera användandet av skogen utifrån de ramar, begränsningar och mål som finns uppsatta har vi grunden till vad skogshushållning innebär.

Vi sprider aska i Rydbyholms skogar under juli månad

Askan kommer från energi- och miljöcentret Sobacken och återför näring till skogen och motverkar försurning.

Du kan vistas i skogen som vanligt men kan få lite smutsiga kläder. Askan går annars ner i jorden efter några dagars regn.

Borås stad har som mål att återföra aska motsvarande den del av skogen som går till energi och den här insatsen är en del av det arbetet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur skogen sköts

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...