Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hur skogen sköts

För att kunna sköta skogens tillgångar på ett så bra sätt som möjligt, delas skogen in med hjälp av en så kallad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen innehåller bland annat information om:

  • hur mycket skog Borås Stad äger
  • skogens ålder
  • virkesförråd
  • vilka olika trädslag som finns (trädslagsblandning)

Utifrån skogsbruksplanen planerar vi vad som behöver göras. Genom att planera användandet av skogen utifrån de ramar, begränsningar och mål som finns uppsatta har vi grunden till vad skogshushållning innebär.

Avverkning

Syftet med en avverkning kan vara att skapa ett friluftsområde, frihugga gamla kulturträd eller göra plats för byggande av industrier, bostäder eller skolor. Det mest viktiga i avverkningsverksamheten är dock det ekonomiska resultatet. En välskött skog skapar arbete vid sågverk, pappersindustri och värmeverk samt genererar stora intäkter för både Borås Stad och Sverige.

Föryngring

Efter avverkning föryngras skogen. Detta är ett lagkrav som finns mer att läsa om i länken nedan:

Skogsvårdslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De vanligaste sätten att föryngra skog är genom självföryngring och plantering. Självföryngring som metod används främst i tätortsnära områden. Plantering är en pålitlig föryngringsmetod som används i stor utsträckning i hela landet. Normalt planteras mellan 1800-2500 plantor per hektar och planteringen utförs som regel ett till tre år efter avverkning. Även sådd används för föryngring men denna metod var vanligare förr.

Återväxtinventering

Några år efter föryngringen dokumenteras resultatet genom en så kallad återväxtinventering. Den utförs genom att plantor räknas på slumpvis utvalda ytor. Är planteringen för gles görs en hjälpplantering och en ny bedömning gör först när området behöver röjas.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur skogen sköts

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender