Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Om våra styrdokument

Styrdokumenten är indelade efter olika typer:

Planerande:

Planerande dokument anger händelser eller situationer som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill uppnå.

  • program – vägval, verksamheter och metoder i riktning mot målen
  • plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande:

Normerande dokument klargör vårt förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara ”lagtext” som mindre handlar om vad som ska göras utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta gränser för vårt agerande.

  • policy – Borås Stads hållning
  • riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Om våra styrdokument

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender