Meny

Meny

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris

Vilken person eller organisation tycker du har påverkat samhället positivt genom att innovativt använda sociala medier?

Sociala medier ger möjligheter för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma och stödja den här utvecklingen. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris på 100 000 kronor går till en person, grupp eller organisation som har utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta. 

2018-års pris delas ut på Almedalsveckan

I sociala medier tar falska nyheter och robotar ett stort utrymme. Samtidigt ger dessa medier alla en möjlighet att göra sig hörda och ta plats i vårt demokratiska samhälle. Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris vill uppmärksamma dem som använder sociala medier för att främja demokrati.

Falska nyheter och robot-troll florerar i dag i sociala medier, och riskerar att ta över samhällsdebatten. I en tid då upplevelsen av verkligheten har blivit viktigare än hur den faktiskt ser ut blir det än mer viktigt att uppmärksamma de som bidrar till vårt demokratiska samhälle.

I Borås har fenomen kring sociala medier länge studerats, beforskats och diskuterats. Dialogen har fokuserat på vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Med Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris på 100 000 kr kastas ljuset på personer och organisationer som använder sociala medier för att främja demokratin. Bland tidigare års prismottagare finns Viralgranskaren, Wikimedia och Lina Thomsgård. I Almedalen tillkännages och intervjuas årets vinnare av priset.

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:00-16:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Moderator:
Hanna Grahn, agendachef, Borås Tidning

Deltagare:
Vinnaren av 2018 års sociala medier-pris

2017-års vinnare

Vinnare 2017

Hugo Ewald (andra från vänster) från Viralgranskaren tar emot året Sociala medier-pris. På bilden även (från vänster) Ulf Olsson, Björn Brorström och Stefan Eklund.

Sociala medier-prisets trofé

Senast ändrad: 2018-06-26 08.41

Ändrad av:

Dela sidan: Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris

g q n C