Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Svenska för invandrare, SFI

Du som läser på SFI ska välja mellan yrkesspår eller studiespår.
Yrkesspåret innebär att du förbereder dig för en yrkesutbildning eller ett yrke.
Studiespåret innebär att du förbereder dig för en utbildning på grundläggande, gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Det här gäller inte dig som läser på A-kurs, introduktion eller dig som läser distans-, flex- eller kvällskurser.

När vi planerar din utbildning utgår vi alltid från din egen skolbakgrund och dina mål med dina studier. Du kan studera på heltid eller halvtid.

Collage med bilder på SFI-elever

Yrkesspåret

Yrkesspåret är för dig som snabbt vill komma ut i arbete. Det förbereder dig för en vidare yrkesutbildning eller för ett yrke.
Till dig som vill läsa heltid erbjuder vi orienteringskurs som visar vilka yrkesutbildningar som finns tillgängliga på vuxenutbildningen. I denna får du lära dig mer om det svenska arbetslivet, om olika yrkesutbildningar och om vilka yrken det finns att välja på när du är klar med din SFI C/D. Du träffar även lärare från våra yrkesutbildningar som berättar vad utbildningarna innehåller och får göra studiebesök på yrkesskolorna.
Om du bara läser SFI yrkesspår, men inte orienteringskursen, får du ändå en kort introduktion av din SFI-lärare.

Studiespåret

Studiespåret är för dig som vill studera vidare på grundläggande, gymnasial eller eftergymnasial (yrkeshögskola, högskola eller universitet) nivå.
Till dig som vill läsa heltid erbjuder vi även orienteringskurser, grundläggande kurser eller gymnasiala kurser.
Om du bara läser SFI studiespår, men inte orienteringskursen, får du ändå förbereda dig för vidare studier.

Så här ansöker du till SFI

För dig som har personnummer:

Ansökan gör du via webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida.

Ansökan till SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig utan personnummer som är EU-medborgare eller har fått uppehållstillstånd:

Ansökan gör du med ansökningsblankett.

Ansökningsblankett till SFI  Pdf, 291.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bifoga kopia på pass/nationellt id-kort eller uppehållstillståndskort i ansökan.

Skicka ansökan till

Vuxenutbildningen SFI
501 80 Borås
eller via e-post till sfi@boras.se

Vem får studera SFI?

Om du kommer från ett land utanför EU:

  • Du som är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Du som är folkbokförd i Borås.

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz:

  • Du måste vara bosatt i Borås.

Ta med dig pass eller annan id-handling när du anmäler dig!

När får jag börja?

Efter att du ansökt kommer du att ställas i väntelista. Därefter blir du kallad till en SFI-handläggare. Tillsammans kommer ni fram till vilken nivå du ska börja på.

Vi antar i turordning från vår väntelista så det går inte att gå före, och det går inte heller byta skola.

Så fungerar SFI i Borås

Svenska för invandrare (SFI) är grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Antagning sker kontinuerligt och nya kurser startar var femte eller sjätte vecka. Det är många som söker till Sfi och därför är det väntelista till våra utbildningar.

Kurserna anpassas till dina behov

Tillsammans med en studievägledare kommer ni överens om vilken kurs som passar dig bäst.

Vi tar hänsyn till din tidigare erfarenhet, utbildningsbakgrund och vilket syfte du har med dina studier. Kurserna är gratis men du kan inte få studiemedel från CSN för att studera SFI.

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Vi har undervisning i läs- och skrivinlärning för dig som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter eller som är läs- och skrivkunnig men inte behärskar det latinska alfabetet.
Vi har även läs- och skrivinlärning på somaliska.

Din individuella studieplan

För att dina studier ska gå bra är det viktigt att du är delaktig i din studieplan. Den hjälper både dig och dina lärare att anpassa undervisningen efter dina förutsättningar och önskemål.
Studieplanen gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs.

Våra studieformer ger dig möjligheter

Du kan studera dagtid, kvällstid, distans eller flexibelt studiecentrum (Flex).

Dagtid

Du studerar på för- eller eftermiddag. Totalt 15 timmar per vecka.

Kvällstid

Studierna äger rum kvällstid hos Arena utbildning måndag och onsdag eller tisdag och torsdag med start klockan 17.00.

Distans

Kursen är för dig som har datavana och ska läsa på kurs C eller D.
Distansen är för dig som har studerat svenska tidigare men inte kan vara i skolan. Distans innebär att du behöver vara i skolan en lektion varje månad. Övrig tid studerar du hemifrån med hjälp av dator. Dator kan du låna av skolan.

Flexibelt studiecentrum (Flexen)

För dig som arbetar eller är föräldraledig har vi Flexen. Det är en studieform som anpassas efter just dina förutsättningar. Studierna är på dagtid, du läser minst tre timmar per vecka men när kan variera.

SFI samarbete med andra skolor

Vi har Svenskundervisning för invandrare på Arena utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan inte söka direkt dit utan du blir placerad av Vuxenutbildningen i Borås.

Du kan också läsa SFI på dessa skolor:

Du söker dessa skolor genom att själv ta kontakt med dem.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Svenska för invandrare, SFI

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender