Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsorientering 111 timmar

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om den svenska sjukvården, arbetsmarknaden, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna.

Vad är samhällsorientering?

Samhällsorientering är en kurs om Sverige och det svenska samhället. Kursen är i form av samtal, vilket gör att du gärna får ställa frågor. Kursen är på ditt eget språk, eller på ett annat språk som du kan bra.

Hela kursen är upp till 111 timmar. Det är uppdelat så att du går ungefär tre timmar om dagen, en gång i veckan under 37 veckor. Kursen hålls i lokaler i centrala Borås.

Vad kostar samhällorientering?

Det kostar inget att gå kursen.

Vad får du lära dig på samhällsorienteringen?

För ditt nya liv i Sverige är det viktigt att du känner till det nya samhället du har kommit till samt dina rättigheter och skyldigheter. På kursen får du kunskap om hur det är att leva i Sverige, om samhällets värdegrund, välfärd och vardagsliv.

Vad innehåller kursen?

 • praktiskt Vardagsliv
 • föräldraskap i Sverige
 • familjen och samhället
 • utbildningssystem och föreningsliv
 • arbetsmarknad och jobbsökning
 • boende och miljö
 • hälsa, sjukvård och tandvård
 • jämlikhet, jämställdhet, hedersrelaterade utmaningar
 • skatt och social välfärd
 • demokrati och politik
 • kultur och traditioner
 • skydd mot diskriminering och våld
 • geografi och historia

Vem har rätt att få samhällsorientering?

 • du är över 18 år
 • är folkbokförd i Borås Stad
 • har beviljats någon form av uppehållstillstånd/massflyktsdirektiv
 • har en etableringsplan eller har gått klart etableringen.

Vill du anmäla dig till samhällsorientering?

Borås Stad tar emot anmälningar, sätter ihop grupper och kallar till utbildning när det finns en grupp.

Anmäl dig här 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samhällsorientering 111 timmar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender