Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Delta i idrottsskolan

Alla skolbarn är välkomna och deltar efter sin egen förmåga. Barnet får chansen att testa och utveckla sina förmågor.

Idrottsskolan är ett treårigt program där barnen bjuds in till ett förberedande år och därefter provar idrotter i år två och tre

Om du går på en friskola är du välkommen att delta i någon av de kommunla Idrottsskolor som startas.

Idrottsskolan börjar i år 1

Under första året är leken i centrum och gruppen träffas i den lokala idrottshallen en timma, en gång i veckan under ledning av några av barnens föräldrar. Lek och rörelse är nödvändiga delar i barns utveckling. I Idrottsskolan får barnen träna motorik och social samvaro genom att klättra, springa, hoppa och bekanta sig med olika bollekar. Gruppen lär känna varandra och barnen får utlopp för sin naturliga rörelseglädje i organiserad form!

Idrottsskolor i år ett startar i september efter att barn och ledare anmält sig.

Prova på i år 2 och 3

Under år 2 och 3 i Idrottsskolan provar barnen på 14 idrotter och aktiviteter hos föreningarna i och runt om Borås. En gång i veckan, en timma varje gång, i fyraveckorsperioder möter barn och föräldrar föreningsledare som undervisar i den idrott de brinner för. Föräldraledarna håller ihop gruppen och sköter kontakten med värdföreningarna. Aktiviteterna är oftast på kvällstid, men även helgtider förekommer.

Några lokala alternativ för kransorterna finns som blandas med innerstadsalternativ för dessa grupper.

Som bonus får alla barn som är aktiva i idrottsskolan i år 2 och 3 springa Kretsloppet för sin grupp kostnadsfritt.
Under vårterminen bjuds alla idrottsskolor in till Linnémarschen.

Anmälan till Idrottsskolan i år 2 och 3 sker enbart efter överenskommelse med samordnaren.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Delta i idrottsskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender