Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Borås Simarena

Följande priser gäller för Borås Simarena. Priserna för Borås Simarena, gäller till och med den 31 december 2021.

Ordinarie priser

Ordinarie priser

Entré

Engångsbiljett

Rabattkort 10 gånger*

Årskort

Vuxen

95 kronor

640 kronor

1800 kronor

Ungdom 12-17 år

65 kronor

440 kronor

950 kronor

Barn 3-11 år**

55 kronor

330 kronor

600 kronor

Rabatterade priser

Rabatterade priser

Entré

Engångsbiljett

4-månaderskort

5-månaderskort Vårtermin

Uppvisande av

Ålderspensionär

75 kronor

670 kronor

820 kronor

id-kort

Studerande

75 kronor

670 kronor

-

CSN eller Mecenatkort och id-kort

F.A.R. (Fysisk aktivitet på recept)

--

670 kronor

-

Recept och id-kort

För Rabattkort, årskort och 4-månaderskort tillkommer en depositionsavgift på 50 kr. *Rabattkort 10ggr är giltigt 12 månader från inköpsdatum.

Till omklädningsskåpen behöver du ha med dig hänglås (ca 30 mm) . Hänglås finns att köpa i receptionen för 49 kr.

Till omklädningsskåpen behöver du ha med dig hänglås (ca 30 mm) . Hänglås finns att köpa i receptionen för 49 kr.

**Våra regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Barn under tolv år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar.
Du måste fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av:

  • Svenska livräddningssällskapet (SLS)
  • Svenska badmästarförbundet
  • Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Svenska badbranschen (SBB)

Badpriser för 2022

Dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat, du kan få samma information genom att kontakta
Hans Johansson, enhetschef på badet. Taxor och avgifter 2022. Pdf, 1.5 MB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Borås Simarena

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender