Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Borås Simarena

Följande priser gäller för Borås Simarena till och med den 31 december 2024.

Ordinarie priser

Ordinarie priser

Entré

Engångsbiljett

Rabattkort 12 bad*

Årskort

Vuxen

102 kronor

867 kronor

2142 kronor

Ungdom 12-17 år

71 kronor

568 kronor

1065 kronor

Barn 3-11 år**

60 kronor

480 kronor

720 kronor

Rabatterade priser

Rabatterade priser

Entré

Engångsbiljett

12ggr*

4månaderskort

5månaderskort

Årskort

Uppvisande av

Senior 65+ och sjukpensionär

82 kronor

697 kronor

718 kronor

804 kronor

1722 kronor

ID-kort, sjukintyg

Studerande

82 kronor

697 kronor

718 kronor

-

1722 kronor

CSN eller Mecenatkort och id-kort

F.A.R. (Fysisk aktivitet på recept)

82 kronor

697 kronor

718 kronor

-

-

Recept och id-kort

För Rabattkort, årskort och 4 och 5-månaderskort tillkommer en depositionsavgift på 50 kr.

*Rabattkort 12 bad är giltigt 12 månader från inköpsdatum.

Till omklädningsskåpen behöver du ha med dig hänglås (ca 30 mm) . Hänglås finns att köpa i receptionen för 49 kr.

**Våra regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Barn under tolv år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar.
Du måste fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av:

  • Svenska livräddningssällskapet (SLS)
  • Svenska badmästarförbundet
  • Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Svenska badbranschen (SBB)

Badpriser för 2023

Taxor och avgifter 2023

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Borås Simarena

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender