Meny

Meny

Trivselregler

Vi vill att alla ska trivas i badet, därför ber vi er respektera nedanstående regler.

För allas trevnad

 • Ej simkunniga barn samt barn under 12 år, måste ha badande vuxen i sällskap.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för barnens säkerhet.
 • För värdesaker och personliga tillhörigheter ansvaras ej.
 • Alla skall duscha ordentligt utan badkläder innan bad och bastu.
 • Badning sker endast i badkläder. Ingen form av bomullskläder är tillåtna i våra bassänger. (Detta för att hålla så god vattenkvalitet som möjligt)
 • Inga badkläder i bastun, vänligen sitt på en handduk.
 • Visa hänsyn och respektera andra gäster, personal och regler.
 • Personalen har rätt att avvisa gäster som ej följer gällande regler.
 • Alkoholförtäring förbjuden.
 • Glas och porslin är förbjudet i omklädningsrum och simhall.
 • Filmning och fotografering är inte tillåtet i anläggningen.
 • I simhallen råder skärmförbud vilket innebär att telefon, Ipad och dator inte får användas inne i simhallen.

For your safety and Comfort

 • Children who can not swim and children under the age of 12 years must be accompanied by a swimming adult in the water.
 • The guardian is responsible for their child´s safety.
 • You are responsible for your objects of value and personal belongings.
 • Always shower before using the pool or sauna.
 • Bathing is only allowed in swimwear.
 • No swimwear is allowed in the sauna, please use a towel.
 • Take consideration and respect other guests, staff and rules.
 • The staff has the right to evict any guests who fail to follow the rules.
 • Alcohol is not allowed in the facility.
 • Glass is not allowed in the changing rooms or swimming area.
 • Filming and photoggraphing is not allowed in the facility.
 • The swimmingpool area is a no screen zone!

Uimahallin säännöt

 1. Mukana seuraava aikuinen vastaa lapsen turvallisuudesta.
 2. Alle 12-vuotiailla on oltava aikuinen seuranaan altaassa (vähintään 18 vuotias uimataitoinen henkilö). Tämä ei koske lapsia, jotka osallistuvat uimahallin aktiviteetteihin. 10 vuotta täyttäneet lapset, joilla on riittävä uintitaito (200 m), saavat käydä uimahallissa ilman aikuisen seuraa.
 3. Alkoholin ja huumausaineiden käyttö Boråsin Simarenan tiloissa on ehdottomasti kiellettyä.
 4. Pukuhuoneissa ja uimahallissa ei saa käyttää mitään lasi- eikä posliiniesineitä.
 5. Ottakaa huomioon uimahallin muut kävijät ja henkilökunta. Noudattakaa näitä uimahallin sääntöjä.
 6. Henkilökunnalla on oikeus poistaa uimahallista henkilöt, jotka rikkovat uimahallin sääntöjä.
 7. Näytto-ja kuvauslaitteiden käyttö kielletty uimahallissa.

Senast ändrad: 2019-05-14 11.22

Ändrad av:

Dela sidan: Trivselregler

g q n C