Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Stadsparksbadet

Priser för Stadsparksbadet, gäller till och med den 31 december 2024.

Priser för Stadsparksbadet 2024

Ordinarie priser

Engångsbiljett

Rabatt-kort 12 bad**

Årskort

3månaders-kort

4månaders-kort

6månaders-kort

1månaders-kort

Vuxen

122 kronor

1037 kronor

2562 kronor

854 kronor


1495 kronor

320 kronor

Ungdom 12-17 år

82 kronor

656 kronor

1230 kronor
154 kronor

Barn 3-11 år i vuxens sällskap

70 kronor

560 kronor

840 kronor
105

Familjebad (2 vuxna + 3 barn eller 1 vuxen + 4 barn)314 kronor  


 


 
Studerande och ålderspensionärer och FAR***

92 kronor

782 kronor

1932 kronor (OBS EJ FAR!)


805 kronor


242 kronor (OBS Endast

ålders-pensionärer)

** Rabattkort 12 bad gäller 1 år från utfärdandedatum.

*** Mot uppvisande av foto- id. och studentlegitimation.

Vid köp av 1, 3, 4 och 6-månaderskort och årskort tillkommer en deposition på 50 kronor.

Besöker du oss tillsammans med barn, men ska inte bada själv? På helger och lov behöver du betala inträde - även om du inte ska bada.

Regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Barn under 12 år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar.

Du måste ha fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Blöjbarn behöver ha rätt blöja i vattnet, det går att köpa på plats hos oss.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB). 

Badpriser för 2024

Taxor och avgifter 2024

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Stadsparksbadet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender