Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Stadsparksbadet

Priser för Stadsparksbadet, gäller till och med den 31 december 2023.

Ordinarie priser

Engångsbiljett

12-kort**

Årskort

3 månaders-kort

4 månaders-kort

6 månaders-kort

1 månaders-kort

Vuxna

120 kronor

960 kr

2400 kronor

800 kronor


1400 kronor

300 kronor

Ungdom 12-17 år

80 kronor

600 kronor

1120 kronor
140 kronor

Barn 3-11 år i vuxens sällskap

70 kronor

525 kronor

770 kronor
96 kronor

Familjebad (2 vuxna + 3 barn eller 1vuxen + 4 barn)

310 kronorStuderande och ålderspensionärer och FAR ***

90 kronor

720 kronor

1800 kronor (OBS!! Ej FAR)


750 kronor


225 kronor (OBS!! Endast ålderspensionärer)

** 12-kort gäller 1 år från utfärdandedatum

*** Mot uppvisande av foto- id. och studentlegitimation.

Vid köp av 1, 3, 4 och 6 månaderskort samt årskort, tillkommer en deposition på 50 kronor.

Under fredag, lördag och söndag samt lov, betalar man för hela sällskapet in till simhall och cafe.

Regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Barn under tolv år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar.

Du måste ha fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB). 

Badpriser för 2023

Taxor och avgifter 2023 Pdf, 778.3 kB.

Dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat, du kan få samma information genom att kontakta Anna Paulsson, enhetschef på badet.

Mer tid för motion 2023 – kampanj på årskort i december och januari

Vill du få ut mer av 2023? Teckna ett nytt årskort på en av våra simhallar och få en månad extra. I stället för 12 månader gäller ditt nya årskort i 13 månader. Erbjudandet gäller från och med den 16 december till och med den 29 januari.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Stadsparksbadet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender