Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Information i Unikum kan följa med när ditt barn byter förskola eller skola

Den information som finns i lärplattformen Unikum följer automatiskt med när ditt barn byter till, eller mellan, kommunala förskolor och skolor i Borås Stad. Det sker för att underlätta bytet för barnet. Den nya förskolan eller skolan kan då ta del av tidigare dokumentation kopplat till barnets utveckling och lärande.
Du som vårdnadshavare kan själv välja om du inte vill att dokumentationen ska följa med ditt barn till den nya verksamheten.

Vilken information följer med i Unikum?

Från förskolan till skolan, eller mellan förskolor:

  • barnets egen lärlogg
  • information kring barnets utvecklingssamtal.

Från grundskolan/anpassade grundskolan till gymnasieskolan/anpassade gymnasieskolan, eller mellan skolor:

  • elevens egen lärlogg
  • information kring elevens utvecklingssamtal
  • planeringar kopplade till eleven
  • omdömen och bedömningar
  • uppgifter om extra anpassningar
  • lärarnas stödanteckningar kring elevens skolgång.

Vad behöver du som vårdnadshavare göra?

Om du tycker det är bra att informationen som finns i Unikum automatiskt följer med när barnet byter verksamhet inom Borås Stad behöver du inte göra någonting alls.

Om du inte vill att informationen i Unikum automatiskt ska följa med barnet kontaktar du skolan som kan ge dig instruktioner hur du gör för att ändra.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Information i Unikum kan följa med när ditt barn byter förskola eller skola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender