Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Självservice: Bo, bygga och miljö

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området bo, bygga och miljö. Läs även informationen via länken om tjänsten för att veta vilka regler som gäller.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Cisterner

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Avlopp

Förslag på avtal om inrättande av enskild avloppsanläggning


Ansökan om avlopp med traditionell infiltration


Ansökan om avlopp med infiltration med moduler


Ansökan om avlopp med markbädd


Ansökan om avlopp med markbädd på burk


Ansökan om avlopp med minireningsverk


Ansökan om avlopp, WC till sluten tank, plus BDT


Intyg om utförd avloppsanläggning

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Avfall

Ansökan om förlängt intervall för tömning av slamavskiljare

Ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Hälsoskydd

Ansökan om djurhållning enligt lokala föreskrifter

Blankett för anmälan om klagomål

Blankett för anmälan om klagomål - vedeldning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Bo, bygga och miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol