Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Självservice: Bo, bygga och miljö

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området bo, bygga och miljö. Läs även informationen via länken om tjänsten för att veta vilka regler som gäller.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Lantmäteri

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriuppdrag

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Cisterner

Anmälan - information om cistern

Cistern som tas ur bruk

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Avlopp

Förslag på avtal om inrättande av enskild avloppsanläggning


Ansökan om avlopp med traditionell infiltration


Ansökan om avlopp med infiltration med moduler


Ansökan om avlopp med markbädd


Ansökan om avlopp med markbädd på burk


Ansökan om avlopp med minireningsverk


Ansökan om avlopp, WC till sluten tank, plus BDT


Intyg om utförd avloppsanläggning

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Teknisk beskrivning av eget avlopp

Infiltration med moduler

Markbädd


Markbädd på burk


Minireningsverk


Sluten tank och separat BDT


Traditionell infiltrationsanläggning


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Avfall

Ansökan om förlängt intervall för tömning av slamavskiljare

Ansökan om torrtoalett

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Värmepump

Anmälan om värmepumpsanläggning

Medgivande från fastighetsägare

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Hälsoskydd

Ansökan om djurhållning enligt lokala föreskrifter

Blankett för anmälan om klagomål

Störningsdagbok

Blankett för anmälan om klagomål - vedeldning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Bo, bygga och miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol