Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Självservice: Bo, bygga och miljö

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området bo, bygga och miljö. Läs även informationen via länken om tjänsten för att veta vilka regler som gäller.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Cisterner

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Avlopp

Förslag på avtal om inrättande av enskild avloppsanläggning


Anmälan/Ansökan om extra WC, annan sammansättning av avloppsvatten

Intyg om utförd avloppsanläggning

Täthetskontroll av slamavskiljare

Redovisning av markundersökning, små avlopp

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Avfall

Ansökan om undantag från lokala avfallsföreskrifter

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Hälsoskydd

Ansökan om djurhållning enligt lokala föreskrifter

Blankett för anmälan om klagomål

Blankett för anmälan om klagomål - vedeldning

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Strandskydd

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Naturvårdsfond

Ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Bo, bygga och miljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender