Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Självservice: Bo, bygga och miljö

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området bo, bygga och miljö.

I vänstra spalten hittar du en länk till information om tjänsten så du kan läsa om vilka regler som gäller.

l

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


l

Lantmäteri

Ansökan om lantmäteriförrättning


Ansökan om övriga uppdrag

l

Cisterner

Anmälan - information om cistern

Cistern som tas ur bruk

l

Teknisk beskrivning av eget avlopp

Infiltration med moduler

Markbädd


Markbädd på burk


Minireningsverk


Sluten tank och separat BDT


Traditionell infiltrationsanläggning


l

Avfall

Ansökan om förlängt intervall för tömning av slamavskiljare

Ansökan om torrtoalett

l

Värmepump

Anmälan om värmepumpsanläggning

Medgivande från fastighetsägare

l

Hälsoskydd

Ansökan om djurhållning enligt lokala föreskrifter

Blankett för anmälan om klagomål


Störningsdagbok


Blankett för anmälan om klagomål - vedeldning


Senast ändrad: 2020-09-11 16.40

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Bo, bygga och miljö

g q n C