Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Självservice: Bo, bygga och miljö

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området bo, bygga och miljö.

I vänstra spalten hittar du en länk till information om tjänsten så du kan läsa om vilka regler som gäller.

l

Lantmäteri

Ansökan om lantmäteriförrättning


Ansökan om övriga uppdrag

l

Cisterner

Anmälan cistern


Cistern som tas ur bruk


l

Teknisk beskrivning av eget avlopp

Infiltration med moduler

Markbädd


Markbädd på burk


Minireningsverk


Sluten tank och separat BDT


Traditionell infiltrationsanläggning


l

Avfall

Ansökan om förlängt intervall för tömning av slamavskiljare


Ansökan om torrtoalett


l

Värmepump

Anmälan om värmepumpsanläggning


Medgivande från fastighetsägare


l

Hälsoskydd

Ansökan om djurhållning enligt lokala föreskrifter

Blankett för anmälan om klagomål


Störningsdagbok


Blankett för anmälan om klagomål - vedeldning


Senast ändrad: 2020-02-26 08.43

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Bo, bygga och miljö

g q n C