Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servitut

Lantmäterimyndigheten i Borås kan hjälpa dig med utredningar, upprätta olika förteckningar och utföra gränsvisningar.

Vi har listat några av de uppdrag som vi kan hjälpa dig med, nedan. Vi utför dessa i mån av tid och debiterar samtliga uppdrag efter tidsåtgång.

Förteckningar

Det finns olika typer av förteckningar över både fastigheter och dess ägare.

Fastighetsförteckning

En fastighetsförteckning redovisar information om fastigheter och rättigheter inom ett specifikt område.

Delägarförteckning för samfällighetsföreningar

En delägarförteckning visar vilka medlemmar som finns i en samfällighetsförening.

Om din fastighet eller tomträtt har del i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning, och som har föreningsförvaltning, är du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen.

Gränsutvisning

Om du vill ha hjälp med att hitta dina gränser kan du beställa en gränsutvisning. Du ansöker om gränsutsvisning via
e-tjänsten Ansökan om lantmäteriuppdrag nedan.

Särskild gränsutmärkning

Eftersom en gränsvisning inte är någon förrättningsåtgärd har den inte någon rättsverkan. Om gränsvisningen ska bli rättsligt bindande ska du beställa en särskild gränsutmärkning.

Värdeintyg

När du ansöker om lagfart ska du i normala fall betala stämpelskatt. Denna skatt grundas på det högsta värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet och utgår med 1,5 % för privatpersoner.

Nybildade fastigheter har inget taxeringsvärde att jämföra köpeskillingen med – därför måste ett värdeintyg upprättas av någon som är sakkunnig, exempelvis lantmäterimyndigheten eller banken.

Utredning

Om du har frågor om servitut eller nyttjanderätter, kan du kontakta oss. Oftast kan vi svara direkt, men ibland kan det behövas en mer omfattande utredning som vi gör mot en avgift. Ansök då om lantmäteriuppdrag via e-tjänsten nedan.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten eller vill du hellre ansöka via blankett? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Tänk på att en ansökan som du har skickat in alltid innebär en kostnad även om den inte går att genomföra.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Servitut

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender