Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnad av Nabbamotet

Startar: | Planeras att vara klart:

Vi bygger om Nabbamotet för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Arbetet kommer pågå i ungefär ett års tid. Tillsammans med Trafikverket breddar vi på- och avfartsramperna och bygger rondeller på vardera sidan av riksväg 40.

Viared är Borås största industriområde och vi jobbar ständigt med att utveckla området. En del av utvecklingsarbetet innebär att vi behöver göra trafiksituationen bättre. Idag är det många personer och leveranser som ska till Viared samtidigt, vilket begränsar framkomligheten och skapar köer. Ett av de ställen som behöver förbättras är Nabbamotet. Tillsammans med Trafikverket breddar vi på- och avfartsramperna och bygger rondeller på vardera sidan av riksväg 40.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad, men personbilar och leveranser ska i största möjliga mån kunna ta sig fram via ett körfält. Eventuella avstängningar kommer ske huvudsakligen under kvälls- och nattetid. Då kan du behöva köra via Frälsegårdsrondellen och Viaredsmotet istället, följ i så fall orange vägvisning. Det kan vara bra att åka lite tidigare om du har en tid att passa.

Vägkurva
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Den 2 oktober 2023 påbörjade vi på kommunen vår del av arbetet med motet.

Under det år som arbetet pågår kommer både Borås Stad och Trafikverket periodvis arbeta samtidigt på olika delar av motet.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

Arbetet är pågår enligt tidplan.

Entreprenör:

Servicekontoret
E-post: servicekontoret@boras.se

Karta

Karta

Kartan visar en vy över Nabbamotet i Viared.

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-09-15] Ombyggnad av Nabbamotet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol