Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visar alla projekt för en etikett

Här hittar du alla samhällsbyggnadsprojekt med samma etikett. Du kan också söka efter samhällsbyggnadsprojekt i sökfältet:

 1. Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet

  Meny Start på innehåll Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet Antalet elever på Sven Eriksonsgymnasiet ökar och de befintliga lokalerna räcker inte till. Därför planerar vi för en utbyggnad. Efter ombyggnationen beräknar vi att Sven Eriksonsgymnasiet

 2. Omgestaltning av Lottas plan vid resecentrum

  Meny Start på innehåll Omgestaltning av Lottas plan vid resecentrum Lottas plan är en plats som många använder för att vänta på bussen, tåget eller vännen. Det är en plats där du kan slå dig ner och beundra de vackra planteringarna eller betraka

 3. Ombyggnation av lekfortet i Annelundsparken

  Meny Start på innehåll Ombyggnation av lekfortet i Annelundsparken Lekfortet i Annelundsparken kommer att byggas om med start i augusti. Andra lekplatser som byggs om Ombyggnation av lekplatser ombyggnad park villastaden Centrum, Borås Vad händer nu

 4. Om- och tillbyggnad av Tummarpskolan

  Meny Start på innehåll Om- och tillbyggnad av Tummarpskolan Tummarpskolan består idag av tre äldre byggnader som är i behov av renovering. Lokalerna är inte ändamålsenliga för en modern skolmiljö och saknar bland annat bibliotek och lokaler för

 5. Ombyggnad av Nabbamotet

  Meny Start på innehåll Ombyggnad av Nabbamotet Vi bygger om Nabbamotet för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Arbetet kommer pågå i ungefär ett års tid. Tillsammans med Trafikverket breddar vi på- och avfartsramperna och bygger rondeller

 6. Nytt campus för Bäckängsgymnasiet

  Meny Start på innehåll Nytt campus för Bäckängsgymnasiet Bäckängsgymnasiet i centrala Borås byggs om och byggs till. Byggprojektet innebär att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet

 7. Ombyggnad av Särlaskolan 7-9 på Norrby

  Meny Start på innehåll Ombyggnad av Särlaskolan 7-9 på Norrby Särlaskolan i centrala Borås byggs om och byggs till. Skolan byggs om för att rymma cirka 500 elever i årskurs 7-9. Om- och tillbyggnaden innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett

 8. Ombyggnation av lekplatser

  Meny Start på innehåll Ombyggnation av lekplatser Under 2024 kommer vi att bygga om tre av kvarterslekplatserna i Borås. Här hittar du vilka lekplatser som byggs om och kan följa arbetet längst ner på sidan. Lekplatser som byggs om Arkturus.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visar alla projekt för en etikett

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender