Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet

Startar: | Planeras att vara klart:

Antalet elever på Sven Eriksonsgymnasiet ökar och de befintliga lokalerna räcker inte till. Därför planerar vi för en utbyggnad.

Efter ombyggnationen beräknar vi att Sven Eriksonsgymnasiet kan ta emot ytterligare cirka 255 elever. Ytor för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter behövs. För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 att utökas i en yta där idag kårlokalen är. Lokalisering för dessa lokaler blir i en ny byggnad belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lillabrogatan och Sven Eriksonsgatan).

Då ett antal träd kommer att behöva fällas sker viss komplettering av den gröna miljön.

Visionsbild på hur Sven Eriksonsgymnasiet
kommer se ut när den är klar.  

Visionsskiss: White

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för utbyggnaden av Sven Eriksongymnasiet.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

  • Första spadtaget togs i mars 2024.
  • Markarbete med grunden pågår.

Entreprenör:

Olofsson Bygg & Entreprenad AB

Eventuella störningar

Nybyggnation av Sven Eriksonsgymnasiet medför att gång- och cykelbanan är avstängd, samt att halva körbanan tas i anspråk.

Karta

Karta

Kartan visar var Sven Eriksonsgymnasiet ligger.

Information, ikon

Läs även om:

Andra liknande projekt eller projekt som byggs eller planeras att byggas i närheten.

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-17] Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol