Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Villatomter i Aplared

I tätorten Aplared bor cirka 500 personer, de flesta i villa. Som boende i Aplared har du nära till naturen och goda möjligheter till träning och motion i form av fotboll och tennis genom Aplareds IF som är en aktiv idrottsförening. Det finns bland annat också föräldraförening, pensionärsorganisation och hembygdsförening.

Grillplats och vindskydd finns strax söder om fotbollsplanen i Aplared. Naturen i området är mycket vacker. På de mycket gamla kulturmarkerna växer ek- och bokskog och kring de små åkrarna finns mängder med odlingsrösen.

Strax utanför Aplared finns fiskemöjligheter på flera håll, bland annat i Såken, Sävsjön och Skansasjön. I Såken finns abborre, brax, gädda, lake, mört, sik och ål. Skansasjöns kommunala badplats ligger på Skansasjöns östra sida, cirka 1,5 kilometer nordväst om Aplared. I sluttningen ned mot sjön finns en brygga och en liten gräsyta.

Förbindelser

Riksväg 27 har en avfart/påfart i Aplared vilket bidrar till bra pendlingsmöjligheter mot centrala Borås, Göteborg eller öster ut. Närmaste livsmedelsbutik finns i Gånghester dit man kan ta sig med buss på cirka 10 minuter. Buss till centrala Borås tar cirka 30 minuter. Viss offentlig service som till exempel vårdcentral finns närmast i Borås eller Dalsjöfors. Buss till Dalsjöfors tar cirka 30 minuter.

Cykelleden Sjuhäradsrundan angör ortens södra delar. I Aplared finns två förskolor och en skola med förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Mer om ortens föreningsliv finns samlat under fliken för Aplared på webbsidan attraktivatoarp.se Länk till annan webbplats..

Tomter

I Aplared säljer kommunen fyra villatomter.

Ljushults-Hulu 1:85, Morgonvägen 5

737 kvadratmeter, 250 000 kronor

Ljushults-Hulu 1:86, Morgonvägen 7

786 kvm, 250 000 kronor

Ljushults-Hulu 1:87, Morgonvägen 11

677 kvm, 250 000 kronor

För ovanstående tomter gäller dessa byggregler:

 • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 1 plan, 4,5 meter byggnadshöjd, maximal byggnadsyta 190 kvadratmeter varav max 40 kvadratmeter uthus. Taklutning högst 27 grader. Färgföreskrift för byggnads tak.
 • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Kommunalt.
 • Infrastruktur som finns:
  VA: Borås Energi och Miljö.
  Elnät: Vattenfall
 • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning: Borås Aplared GA:2
 • Ljushult-Hulu 1:86 belastas av en ledningsrätt samt ledningar för VA på tomten. Belastningen ligger i ett område av tomten som inte får bebyggas.
 • Ljushult-Hulu 1:85 och Ljushult-Hulu 1:86 är sluttande tomter.

Ljushults-Hulu 1:32, Morgonvägen 9

1661 kvadratmeter, 300 000 kronor

 • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 1 plan, 4,5 meter byggnadshöjd, maximal byggnadsyta 190 kvadratmeter varav max 40 kvadratmeter uthus. Taklutning högst 45 grader. Färgföreskrift för byggnads tak.
 • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Kommunalt.
 • Tomtens belastningar: Ledningsrätt samt ledningar för VA på tomten (i prickmarkerat område som inte får bebyggas).
 • Infrastruktur som finns:
  VA: Borås Energi och Miljö.
  Elnät: Vattenfall
 • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning: Borås Aplared GA:2
 • Rättigheter/Inskrivningar:
  Last, Ledningsrätt: Rätt att anlägga, underhålla och för all framtid bibehålla underjordisk vattenledning och tryckavloppsledning.
  Last, Ledningsrätt: VA
  Last, Avtalsservitut: Kraftledning

Borås Stad reserverar sig för eventuella fel i texterna och framtida förändringar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Villatomter i Aplared

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender