Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Villatomter på Sjöviksgatan, Sjöbo

På norra Sjöbo, vid Långestenslyckan, säljer vi nu fyra sjönära villatomter längs med den utbyggda Sjöviksgatan.

Tomterna säljs via den kommunala tomtkön som du anmäler dig till här:

Anmälan till tomtkön

Fakta om, storlek och pris på villatomterna

Olika fakta om tomterna samt storlek och pris:

Sjöviksgatan 3 A

 • Fastighetsbeteckning: Sprödlingen 4
 • Storlek: fastighetens area är 830 kvm, varav 820 kvm är tomtyta och 10 kvm avser väg upplåten till Sprödlingen GA:1
 • Fastigheten belastas av ett avtalsservitut avseende ledningar.
 • Pris: 1 050 000 kronor

Sjöviksgatan 3 B

 • Fastighetsbeteckning: Sprödlingen 5
 • Storlek: fastighetens area är 836 kvm, varav 835 kvm är tomtyta och 1 kvm avser väg upplåten till Sprödlingen GA:1
 • Vid bygglovsprövning kommer krav att ställas gällande brandskydd avseende närhet till farligt godsled, järnväg. Kraven omfattar höjdsätning av marknivå samt brandklassning av fasad som vetter mot järnvägen. För mer information kontakta bygglovsavdelningen på 033-35 85 00 eller samhallsbyggnad@boras.se
 • Pris: 950 000 kronor

Sjöviksgatan 3 C

 • Fastighetsbeteckning: Sprödlingen 6
 • Storlek: fastighetens area är 824 kvm, varav 742 kvm är tomtyta och 82 kvm avser väg upplåten till Sprödlingen GA:1
 • Vid bygglovsprövning kommer krav att ställas gällande brandskydd avseende närhet till farligt godsled, järnväg. Kraven omfattar höjdsätning av marknivå samt brandklassning av fasad som vetter mot järnvägen. För mer information kontakta bygglovsavdelningen på 033-35 85 00 eller samhallsbyggnad@boras.se
 • Fastigheten belastas av ett avtalsservitut avseende ledningar.
 • Pris: 1 050 000 kronor

Sjöviksgatan 5

 • Fastighetsbeteckning: Sprödlingen 2
 • Storlek: fastighetens area är 981 kvm, varav 710 kvm är tomtyta och 271 kvm avser väg upplåten till Sprödlingen GA:1
 • Pris: 1 050 000kr

Mer om villatomterna

För alla ovanstående tomter gäller följande:

 • Byggrätt enligt gällande detaljplan (P217): Max byggnadshöjd 5,5 meter, max byggnadsarea 1/5 av fastighetsarean varav maximalt 40 kvm komplementbyggnad. Max antal våningar 1 plus inredd vind, maximal takvinkel 30 grader. För mer detaljer se detaljplan P217 Pdf, 8.1 MB..
 • Huvudmannaskap enligt detaljplan: kommunalt (Sjöviksgatan)
 • Samtliga tomter har andel i gemensamhetsanläggningen Sprödlingen GA:1 som avser väg för att lösa gemensam utfart till Sjöviksgatan. För väganläggningen upplåts utrymme på fastigheterna Sprödlingen 2, 4, 5 och 6.
 • Förslag till plushöjd för färdigt golv redovisas i bildspelet nedan.

Infrastruktur som finns framdraget till tomtgräns:

Det tillkommer anslutningsavgift till samtliga ledningsägare.

Mer om stadsdelen Sjöbo

Här kan du läsa mer om området Sjöbo.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Villatomter på Sjöviksgatan, Sjöbo

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender