Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Prislista för återställningsarbeten

Prislistan gäller schakter inlämnade för återställning mellan 2023-12-01 och 2024-03-31. Återställningsarbetet gäller komplett återställande av körbanor och gångbanor. Prislistan gäller för återställande av schakter, vilka iordningställts enligt given arbetsinstruktion daterad 2023-04-01. Mängder avrundas till närmaste heltal. Övriga arbeten debiteras enligt löpande räkning eller fast pris.

Prislista

Priset anges i svenska kronor.

Prislista för återställningsarbeten

Arbete, enhet

1-5 enheter

6-10 enheter

11-50 enheter

51 eller fler enheter

Asfaltbeläggning typ A, m²

11072 styck

1 913

1 625

1 382

Asfaltbeläggning typ B, m²

9207 styck

1 724

1 238

1036

Asfaltbeläggning typ C, m²

9597 styck

1 527

1 336

1107

Asfaltbeläggning typ D, m²

8761 styck

1064

874

729

Gångbanor betongplattor, m²

1988* styck

1 861*

1 128*

1 063*

Gångbanor SF-sten, m²

2 877* styck

2 722*

1 859*

1 780*

Granitsten sättning, meter

2 119*

1 939*

890*

813*

Betongkantsten, meter

1 185

1 071

873

774

Bottensten, meter

1005*

893*

756*

659*

Bruksgräs klass 1, m²

135

135

135

101

Bruksgräs klass 2, m²

75

75

75

67

Smågatsten 8-10 centimeter, m²

3 458*

2 243*

1 711*

1 486*

Nubbsten 5-7 centimeter, m²

3 629*

2 458*

1 805*

1 671*

Storgatsten, m²

5 448*

4 965*

4 198*

3 664*

Ramsten, meter

2 283*

2008*

1 552*

1 313*

*Det tillkommer etableringkostnad på 2 285 kronor per återställningsadress/beställning.

Tekniska förvaltningen förbehåller sig rätten till prisjusteringar vid ändrade löner och priser.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Prislista för återställningsarbeten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender