Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Upplåtelseavgifter för gatu- och torgplatser

Vid fastställande av avgiftsbelopp skall utöver platsens belägenhet skälig hänsyn tas till särskilda omständigheter såsom rörelsens utövande under begränsad del av året samt tid för öppethållande per dygn även som till mindre lönsamt läge, verksamhetens karaktär av välgörande eller allmännyttig art, sociala skäl eller liknande ömmande omständigheter.

Tabellen visar vad markupplåtelse för olika ändamål kostar.

Upplåtelsens ändamål

Högsta avgiftsbelopp

Anmärkningar

Gångbaneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar

70 kr per m² och månad.

Se kostnader för olika zoner på sidan om uteserveringar.

 

Uteserveringar

Tillfälliga kiosker

17 000 kr per år

-

Torgplatser/Stånd

600 kr per m² och år

-

Enstaka tillfällen

600 kr per dag

-

Tillfälligt försäljning

600 kr per dag

3 x 3 meter

Julgransförsäljning

200 kr per dag

-

Trottoarpratare

700 kr per år

Moms tillkommer

Tidningslådor/ställ/boxar

1 500-2 500 kronor per år

Styckpris, moms tillkommer

Byggnadsställningar, bodar, upplag med mera (ordnad mark) dag 1-30

2:50 kr per m² och dag

Minimiavgift 600 kr

Byggnadsställningar, bodar, upplag med mera (ordnad mark) månad 2-6

2:50 kr per m² och vecka

Minimiavgift 600 kr

Byggnadsställningar, bodar, upplag med mera (ordnad mark) månad 7 och framåt

72 kr per m² och år

Minimiavgift 600 kr

Byggnadsställningar, bodar, upplag med mera (ej ordnad mark)

25 kr per m²

Minimiavgift 600kr

Reklamskylt, grundavgift

5 130 kr per år

-

Reklamskylt, skyltavgift

513 kr per m² och år

-

Annat utnyttjande av allmän plats

103 kr per m² och dag

Minimiavgift 513 kr

Friflytande mobilitetstjänster (eldrivna enpersonsfordon såsom sparkcyklar och elcyklar)

1 500 kr per år och fordon

-


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Upplåtelseavgifter för gatu- och torgplatser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender