Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Uteserveringar

På den här sidan kan du läsa om riktlinjer för uteservering i Borås Stad.

Tillstånd krävs för uteservering

Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering och omsorg. Uteserveringar är en viktig del av stadsbilden, som kräver god utformning och behöver följa ordningslagen – därför krävs tillstånd och lov för uteserveringar.

Ansökan om lov och tillstånd i tre steg

  1. Vid nyetablering och/eller ändring av uteserveringen, ansök först om bygglov hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Hur ansökan ska se ut och vilka handlingar som behövs, hittar du längre ner på den här sidan. Om uteserveringen är likadan som året innan, kan du hoppa över steg 1.
  2. Gå till Polisen och ansök om tillstånd att använda allmän platsmark.
  3. När Polisen har gett tillstånd kan du söka eventuellt tillstånd för att servera alkohol.

Bygglov för uteservering

För att du ska få bygglov för den utservering som du planerar, ska den följa riktlinjerna för uteserveringar i Borås Stad. De platser som är tillgängliga för uteserveringar är markerade i kartan nedan.

Karta över var du får placera en uteservering

Klicka på bilden för att se den i större format

Allt kräver inte lov

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för att veta om du behöver ansöka om bygglov. Tänk på att även om det inte behövs bygglov för åtgärden måste den som äger marken ge sitt tillstånd.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla nedanstående handlingar när du söker bygglov. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar – då hör vi av oss till dig!

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Situationsplan i skala 1:400
  3. Fasadritning i skala 1:100
  4. Planritning i skala 1:100
  5. Sektionsritning i skala 1:100
  6. Kontrollplan
  7. Anmälan om kontrollansvarig

Skicka in din ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst nedan. Behöver du ansöka på annat sätt?
Maila samhallsbyggnad@boras.se så hjälper vi dig.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Uteserveringar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender