Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hulta, Nya Hultakyrkan

Försalingens nuvarande kyrka vid korsningen Hultasjögatan/Hultabackegatan är för liten och i dåligt skick. På grund av höga naturvärden finns inte möjlighet att expandera på nuvarande plats. Byggherren har därför erhållit en markanvisning mitt emot Hulta torg för bebyggelse av gudstjänst- och samlingslokal samt sporthall i den omfattning som blivande detaljplan medger.

Projektnamn: Nya Hultakyrkan
Byggherre: Syrisk-Ortodoxa Församlingen i Borås

En ny detaljplan som fick laga kraft den 13 oktober 2021 har tagits fram.

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hulta, Nya Hultakyrkan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender