Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anslutningar

Vi arbetar idag med elektronisk handel genom en intern inköpsportal samt punchout. Anslutningar kan förekomma i olika system och med olika förutsättningar. Många gånger går det att bygga upp ett bra arbetssätt runt elektronisk handel förutsatt att möjligheterna finns. Nedan har vi en kravlista samt alternativ beroende på leverantörens E-handelsmognad.

Komma igång med Elektronisk handel

För att komma igång med elektronisk handel måste följande kriterier uppfyllas:

  • Avtal med Borås stad ska ha träffats.
  • Leverantör måste ha en E-handelsmognad som motsvarar avtalskriterier.
  • Enligt SFTI-standard måste leverantör skicka samt ta emot EDI-meddelanden.

De systemkrav som ställs på anslutning idag är enligt följande lista:

  • Befintligt EDI-system.
  • Möjligen integrerad EDI i befintligt affärssystem (Kontrollera förutsättningar med systemleverantören).

Vi har idag ett alternativ för de leverantörer som ej lever upp till systemkraven med hjälp av en leverantörsportal. Denna portal är en SaaS-tjänst (Software-as-a-Service) via vår systemleverantör, Unit4 Business World (Agresso). Tjänsten är baserad på ett webbgränssnitt och hanterar mottagandet av beställningar, orderbekräftelser, leveransaviseringar samt fakturering. Tjänsten är kostnadsfri. För att nyttja denna måste leverantör fylla i en tillhandahållen excelmall med avtalat artikelregister. Denna skickas sedan enligt avtalade intervaller till Borås Stad för inläsning i vårt affärssystem.

Verifiering av meddelanden

Vid utbyte av EDI-meddelanden bör leverantör först säkerhetställa sina EDI-meddelanden (Pricat, orderberäftelse, orderrespons och leveransavisering samt faktura) hos GS1 Sweden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SFTI Standard

Den offentliga sektorn arbetar idag enhetligt mot sina handelspartners genom gränssnittet Singel Face To Industry (SFTI). Det betyder att när du som leverantör etablerat handel med Borås Stad, kan du också etablera handel med övriga kommuner och landsting. Liksom andra branschstandards består gränssnittet av komponenter från svensk och internationell standard.

SFTI's webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anslutningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender