Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Årsredovisning

Varje år tar Borås Stad fram en koncerngemensam uppföljning av verksamheten i nämnderna och bolagen. Vi följer också upp hur Kommunfullmäktiges mål har uppnåtts.

Årsredovisningen är ett analyserande dokument som, tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser, ligger till grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning.

Vad innehåller årsredovisningen?

I årsredovisningen kan du ta del av hur skattepengarna använts under året. I redovisningen kan du också läsa om kommunens och kommunkoncernens finansiella ställning till och med bokslutsdatum, 31 december.

Borås Stads, nämndernas och bolagens årsredovisningar

Här kan du ta del av årsredovisningar för Borås Stad, nämnder och bolag.

Borås Stads årsredovisning 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stads årsredovisning 2019.pdf 5.3 MB 2020-07-06 07.11

Nämndernas årsredovisningar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktiges årsredovisning 2019.pdf 300.1 kB 2020-04-20 14.57
Kommunstyrelsens årsredovisning 2019.pdf 788.7 kB 2020-04-20 14.57
Lokalförsörjningsnämndens årsredovisning 2019.pdf 16.5 MB 2020-04-20 14.57
Arbetslivsnämnden årsredovsining 2019.pdf 7.9 MB 2020-04-20 14.57
Individ- och familjeomsorgsnämndens årsredovisning 2019.pdf 411.7 kB 2020-04-20 14.57
Servicenämndens årsredovisning 2019.pdf 413.5 kB 2020-04-20 14.57
Valnämndens årsredovisning 2019.pdf 279.2 kB 2020-04-20 14.57
Överförmyndarnämndens årsredovisning 2019.pdf 3.4 MB 2020-04-20 14.57
Miljö- och konsumentnämndens årsredovisning 2019.pdf 501.2 kB 2020-04-20 14.57
Förskolenämndens årsredovisning 2019.pdf 405.6 kB 2020-04-20 14.57
Grundskolenämndens årsredovisning 2019.pdf 620.4 kB 2020-04-20 14.57
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning 2019.pdf 698.9 kB 2020-04-20 14.57
Vård- och äldrenämndens årsredovisning 2019.pdf 542.7 kB 2020-04-20 14.57
Samhällsbyggnadsnämndens redovisning 2019.pdf 413.8 kB 2020-04-20 14.57
Tekniska nämndens årsredovisning 2019.pdf 1.5 MB 2020-04-20 14.57
Fritids- och folkhälsonämndens årsredovisning 2019 bilaga 1.pdf 1.1 MB 2020-04-20 14.57
Fritids- och folkhälsonämndens årsredovisning 2019 bilaga 2.pdf 318.7 kB 2020-04-20 14.57
Kulturnämndens årsredovisning 2019.pdf 24.5 MB 2020-04-20 14.57
Sociala omsorgsnämndens årsredovisning 2019.pdf 483.6 kB 2020-04-20 14.57
Stadsrevisionens årsredovisning 2019.pdf 301.2 kB 2020-04-20 14.57

Bolagens årsredovisningar 2019 samt granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
AB Bostäder i Borås årsredovisning 2019.pdf 10.7 MB 2020-04-01 09.12
AB Sandhultsbostäder årsredovisning 2019.pdf 4 MB 2020-04-01 09.12
AB Toarpshus årsredovisning 2019.pdf 5.1 MB 2020-04-01 09.12
Akademiplatsen AB årsredovisning 2019.pdf 4.2 MB 2020-04-01 09.12
Borås Djurpark AB årsredovisning 2019.pdf 18.3 MB 2020-04-01 09.12
Borås Elnät AB årsredovisning 2019.pdf 11.3 MB 2020-04-01 09.13
Borås Energi och Miljö AB årsredovisning 2019.pdf 6.3 MB 2020-04-01 09.13
Borås Energi och Miljö AB hållbarhetsredovisning.pdf 16.8 MB 2020-04-01 09.13
Borås kommuns Parkerings AB årsredovisning 2019.pdf 17.8 MB 2020-04-01 09.13
Borås Stadshus AB årsredovisning 2019.pdf 12 MB 2020-04-01 09.13
BoråsBorås TME AB årsredovisning 2019.pdf 3 MB 2020-04-01 09.13
Eolus 6 AB årsredovisning 2019.pdf 6.3 MB 2020-04-01 09.13
Fristadbostäder AB årsredovisning 2019.pdf 925.5 kB 2020-04-01 09.13
Industribyggnader i Borås AB årsredovisning 2019.pdf 7 MB 2020-04-01 09.13
Inkubatorn i Borås AB årsredovisning 2019.pdf 3.4 MB 2020-04-01 09.13
Kv Strömsdal 3 AB årsredovisning 2019.pdf 1.3 MB 2020-04-01 09.13
Viskaforshem AB årsredovisning 2019.pdf 7.9 MB 2020-04-01 09.13
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsrapport AB Bostäder i Borås 2019.pdf 620.4 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport AB Sandhultsbostäder 2019.pdf 603.1 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport AB Toarphus 2019.pdf 625.9 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Akademiplatsen AB 2019.pdf 629.4 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Borås Djurpark AB 2019.pdf 610.8 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Borås Elnät AB 2019.pdf 605.4 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Borås Energi och Miljö AB 2019.pdf 659.8 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Borås kommuns Parkerings AB 2019.pdf 600 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport BoråsBorås TME AB 2019.pdf 611.4 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Fristadbostäder AB 2019.pdf 637.3 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Industribyggnader i Borås AB, Kv Strömsdal 3 AB samt Eoulus 6 AB 2019.pdf 641.5 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Inkubatorn 2019.pdf 623.2 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Stadshus AB 2019.pdf 645.4 kB 2020-03-31 11.05
Granskningsrapport Viskaforshem AB 2019.pdf 632.6 kB 2020-03-31 11.05

 

Borås Stad 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stads årsredovisning2018.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2019-06-12 08.18
Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2019-06-12 08.18
Bilaga Omdisponering investeringar.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2019-06-12 08.18

Bolagens årsredovisningar 2018 samt granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Nämndernas Årsredovisningar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Borås Stad 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning Borås Stad 2017.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2019-06-12 08.16
Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer.pdföppnas i nytt fönster 569.6 kB 2019-06-12 08.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad: 2020-08-12 07.09

Ändrad av:

Dela sidan: Årsredovisning

g q n C