Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årsredovisning

Varje år tar Borås Stad fram en koncerngemensam uppföljning av verksamheten i nämnderna och bolagen. Vi följer också upp hur Kommunfullmäktiges mål har uppnåtts.

Årsredovisningen är ett analyserande dokument som, tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser, ligger till grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning.

Vad innehåller årsredovisningen?

I årsredovisningen kan du ta del av hur skattepengarna använts under året. I redovisningen kan du också läsa om kommunens och kommunkoncernens finansiella ställning till och med bokslutsdatum, 31 december.

Årsredovisning 2022

Borås Stads årsredovisning 2022 Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare årsredovisningar

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Årsredovisning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender