Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Årsredovisning

Varje år tar Borås Stad fram en koncerngemensam uppföljning av verksamheten i nämnderna och bolagen. Vi följer också upp hur Kommunfullmäktiges mål har uppnåtts.

Årsredovisningen är ett analyserande dokument som, tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser, ligger till grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning.

Vad innehåller årsredovisningen?

I årsredovisningen kan du ta del av hur skattepengarna använts under året. I redovisningen kan du också läsa om kommunens och kommunkoncernens finansiella ställning till och med bokslutsdatum, 31 december.

Borås Stads, nämndernas och bolagens årsredovisningar

Här kan du ta del av årsredovisningar för Borås Stad, nämnder och bolag.

Borås Stad 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stads årsredovisning2018.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2019-06-12 08.18
Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2019-06-12 08.18
Bilaga Omdisponering investeringar.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2019-06-12 08.18

Bolagens årsredovisningar 2018 samt granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Nämndernas Årsredovisningar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Borås Stad 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning Borås Stad 2017.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2019-06-12 08.16
Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer.pdföppnas i nytt fönster 569.6 kB 2019-06-12 08.16

Nämnder 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Bolagens årsredovisningar 2017 samt granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Nämnder 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Bolagens årsredovisningar 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Nämnder 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Bolagens årsredovisningar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad: 2019-07-09 09.33

Ändrad av:

Dela sidan: Årsredovisning

g q n C