Meny

Meny

Årsredovisning

Varje år tar Borås Stad fram en koncerngemensam uppföljning av verksamheten i nämnderna och bolagen. Vi följer också upp hur Kommunfullmäktiges mål har uppnåtts.

Årsredovisningen är ett analyserande dokument som, tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser, ligger till grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning.

Vad innehåller årsredovisningen?

I årsredovisningen kan du ta del av hur skattepengarna använts under året. I redovisningen kan du också läsa om kommunens och kommunkoncernens finansiella ställning till och med bokslutsdatum, 31 december.

Borås Stads, nämndernas och bolagens årsredovisningar

Här kan du ta del av årsredovisningar för Borås Stad, nämnder och bolag.

Borås Stad 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stads årsredovisning2018.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2019-06-12 08.18
Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2019-06-12 08.18
Bilaga Omdisponering investeringar.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2019-06-12 08.18

Bolagens årsredovisningar 2018 samt granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
AB Bostäder i Borås årsredovisning 2018.pdf 12.2 MB 2019-04-02 13.04
AB Sandhultsbostäder årsredovisning 2018.pdf 6.1 MB 2019-04-02 13.04
AB Toarpshus årsredovisning 2018.pdf 6.4 MB 2019-04-02 13.04
Akademiplatsen AB årsredovisning 2018.pdf 431.5 kB 2019-04-02 13.04
Borås Djurpark AB årsredovisning 2018.pdf 1.3 MB 2019-04-02 13.04
Borås Elnät AB årsredovisning 2018.pdf 11.5 MB 2019-04-02 13.04
Borås Energi och Miljö AB årsredovisning 2018.pdf 4.2 MB 2019-04-02 13.04
Borås kommuns Parkerings AB årsredovisning 2018.pdf 10.1 MB 2019-04-02 13.04
Borås Stadshus AB årsredovisning 2018.pdf 20.2 MB 2019-04-02 13.04
BoråsBorås TME AB årsredovisning 2018.pdf 10.7 MB 2019-04-02 13.04
Fristadbostäder AB årsredovisning 2018.pdf 1 MB 2019-04-02 13.04
Industribyggnader i Borås AB årsredovisning 2018.pdf 3.3 MB 2019-04-02 13.04
Inkubatorn i Borås AB årsredovising 2018.pdf 4.8 MB 2019-04-02 13.04
Viskaforshem AB årsredovisning 2018.pdf 4.1 MB 2019-04-02 13.04
Granskningsrapporter Borås Stads bolag.pdf 1.3 MB 2019-03-28 15.20

Nämndernas Årsredovisningar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2018 Arbetslivsnämnden.pdf 439 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf 601.4 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Förskolenämnden.pdf 504.1 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Grundskolenämnden.pdf 438.3 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf 607.5 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf 473.4 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Kommunstyrelsen.pdf 786.5 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Kulturnämnden.pdf 27.5 MB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Lokalförsörjningsnämnden.pdf 31.1 MB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Miljö- och konsumentnämnden.pdf 690 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Revisorskollegiet.pdf 265.7 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 835.8 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Servicenämnden.pdf 422.5 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Sociala omsorgsnämnden.pdf 716.6 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Tekniska nämnden.pdf 769.4 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Vård- och äldrenämnden.pdf 668.6 kB 2019-04-15 15.14
Årsredovisning 2018 Överförmyndarnämnden.pdf 3.5 MB 2019-04-15 15.14

Borås Stad 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning Borås Stad 2017.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2019-06-12 08.16
Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer.pdföppnas i nytt fönster 569.6 kB 2019-06-12 08.16

Nämnder 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2017 Arbetslivsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 216.9 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Fritids- och folkhälsonämnden.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Förskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 177.4 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Grundskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 270.8 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 460.4 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Kommunfullmäktige.pdföppnas i nytt fönster 279.8 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 780.9 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Kulturnämnden.pdföppnas i nytt fönster 19.1 MB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Lokalförsörjningsnämndenpdf.pdföppnas i nytt fönster 16.1 MB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Miljö- och konsumentnämnden.pdföppnas i nytt fönster 511.1 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Sammhällsbyggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 240.7 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Servicenämnden.pdföppnas i nytt fönster 255.2 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Sociala omsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 728.7 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 1002.9 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 169.8 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Vård- och äldrenämnden.pdföppnas i nytt fönster 630.3 kB 2018-05-17 11.25
Årsredovisning 2017 Överförmyndarnämnden.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2018-05-17 11.25

Bolagens årsredovisningar 2017 samt granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
AB Bostäder i Borås årsredovisning 2017.pdf 7.5 MB 2018-03-26 16.36
AB Sandhultsbostäder årsredovisning 2017.pdf 5.8 MB 2018-03-26 16.36
AB Toarpshus årsredovisning 2017.pdf 5.8 MB 2018-03-26 16.36
Borås Djurpark AB årsredovisning 2017.pdf 7.6 MB 2018-03-26 16.36
Borås Elnät AB årsredovisning 2017.pdf 1.1 MB 2018-03-26 16.36
Borås Energi och Miljö AB årsredovisning 2017.pdf 8.9 MB 2018-03-26 16.36
Borås kommuns Parkerings AB årsredovisning 2017.pdf 10.5 MB 2018-03-26 16.36
Borås Lokaltrafik AB årsredovisning 2017.pdf 966.5 kB 2018-03-26 16.36
Borås Stad Textile Fashion Center AB årsredovisning 2017.pdf 518.2 kB 2018-03-26 16.36
Borås Stadshus AB årsredovisning 2017.pdf 7.8 MB 2018-03-26 16.36
BoråsBorås TME AB årsredovisning 2017.pdf 5.3 MB 2018-03-26 16.36
Fristadbostäder AB årsredovisning 2017.pdf 875.2 kB 2018-03-26 16.36
Industribyggnader i Borås AB årsredovisning 2017.pdf 2.3 MB 2018-03-26 16.36
Inkubatorn i Borås AB årsredovisning 2017.pdf 620.4 kB 2018-03-26 16.36
Viskaforshem AB årsredovisning 2017.pdf 3.5 MB 2018-03-26 16.36
Granskningsrapporter för Borås Stads bolag.pdf 194.3 kB 2018-03-23 16.07

Nämnder 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2016 från Arbetslivsnämnden.pdf 1.6 MB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Fritids- och folkhälsonämnden.pdf 2.9 MB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Förskolenämnden.pdf 95.3 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Grundskolenämnden.pdf 99.6 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf 103.4 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Kulturnämnden.pdf 16.7 MB 2017-03-28 15.02
Arsredovisning 2016 från Kommunstyrelsen.pdf 672.5 kB 2017-03-30 11.09
Årsredovisning 2016 från Lokalförsörjningsnämnden.pdf 8.7 MB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Miljö- och konsumentnämnden.pdf 530.9 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Revisorskollegiet.pdf 95.4 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 378.3 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Servicenämnden.pdf 665.6 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Sociala omsorgsnämnden.pdf 702.4 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Stadsdelsnämnden Norr.pdf 633 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Stadsdelsnämnden Väster.pdf 498 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Stadsdelsnämnden Öster.pdf 570 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Utbildningsnämnden.pdf 3 MB 2017-03-28 15.02
Arsredovisning 2016 från Tekniska nämnden.pdf 1.4 MB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Vård- och äldrenämnden.pdf 83.8 kB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Överförmyndarnämnden.pdf 1.8 MB 2017-03-28 15.02
Årsredovisning 2016 från Kommunfullmäktige.pdf 187.6 kB 2017-03-30 11.10

Bolagens årsredovisningar 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ab Bostäders årsredovisning 2016.pdf 2.1 MB 2017-03-28 15.11
AB Sandhultsbostäder årsredovisning 2016.pdf 2.8 MB 2017-03-28 15.11
AB Toarpshus årsredovisning 2016.pdf 2.9 MB 2017-03-28 15.11
Borås djurpark AB årsredovisning 2016.pdf 10.8 MB 2017-03-28 15.11
Borås Elnäts AB årsredovisning 2016.pdf 17.7 MB 2017-03-28 15.11
Borås Energi och Miljö AB årsredovisning 2016.pdf 22.1 MB 2017-03-28 15.11
Borås kommuns Parkerings AB årsredovisning 2016.pdf 1.2 MB 2017-03-28 15.11
Borås Lokaltrafik AB årsredovisning 2016.pdf 2.5 MB 2017-03-28 15.11
Borås Stad Textile FAshion Center AB årsredovisning 2016.pdf 396.3 kB 2017-03-28 15.11
Borås Stadshus AB.pdf 6.3 MB 2017-03-28 15.11
BoråsBorås TME ABs årsredovisning 2016.pdf 16.8 MB 2017-03-28 15.11
Fristadbostäder AB årsredovisning 2016.pdf 781.3 kB 2017-03-28 15.11
Industribyggnader i Borås AB årsredovisning 2016.pdf 4.7 MB 2017-03-28 15.11
Inkubatorn i Borås AB årsredovisning 2016.pdf 4.9 MB 2017-03-28 15.11
Viskaforshem AB årsredovisning 2016.pdf 3.3 MB 2017-03-28 15.11

Nämnder 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 249 kB 2017-03-24 16.02
Fritid- och folkhälsonämnden.pdföppnas i nytt fönster 453.9 kB 2017-03-24 16.02
Kommunfullmäktige.pdföppnas i nytt fönster 221.4 kB 2017-03-24 16.02
Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 666.2 kB 2017-03-24 16.02
Kulturnämnden.pdföppnas i nytt fönster 17.9 MB 2017-03-24 16.02
Lokalförsörjningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 9.3 MB 2017-03-24 16.02
Miljö- och konsumentnämnden.pdföppnas i nytt fönster 300.5 kB 2017-03-24 16.02
Revisorkollegiet.pdföppnas i nytt fönster 173.3 kB 2017-03-24 16.02
Samhällsbyggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 173.8 kB 2017-03-24 16.02
Servicenämnden.pdföppnas i nytt fönster 280 kB 2017-03-24 16.02
Sociala omsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 323.9 kB 2017-03-24 16.02
Stadsdelsnämnden Norr.pdföppnas i nytt fönster 592.9 kB 2017-03-24 16.02
Stadsdelsnämnden Väster.pdföppnas i nytt fönster 746.8 kB 2017-03-24 16.02
Stadsdelsnämnden Öster.pdföppnas i nytt fönster 417.9 kB 2017-03-24 16.02
Tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2017-03-24 16.02
Utbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2017-03-24 16.02
Valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 162.3 kB 2017-03-24 16.02
Överförmyndarnämnden.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-03-24 16.02

Bolagens årsredovisningar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
AB Bostäder i Borås.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2016-03-30 11.57
AB Sandhultsbostäder.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2016-03-30 11.59
AB Toarpshus.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2016-03-30 12.02
BoråsBorås TME AB.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2016-03-30 11.55
Borås Djurpark AB.pdföppnas i nytt fönster 16.1 MB 2016-03-30 11.50
Borås Elnät AB.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2016-03-30 11.51
Borås Energi och Miljö AB.pdföppnas i nytt fönster 8.7 MB 2016-03-30 11.51
Borås kommuns Parkerings AB.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2016-03-30 11.52
Borås Lokaltrafik AB.pdföppnas i nytt fönster 689.6 kB 2016-03-30 12.04
Borås Stadshus AB.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2016-03-30 11.56
Borås Stad Textile Fashion center AB.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2016-03-30 11.54
Fristadbostäder AB.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2016-03-30 12.02
Industribyggnader i Borås AB.pdföppnas i nytt fönster 5.4 MB 2016-03-30 11.55
Inkubatorn i Borås AB.pdföppnas i nytt fönster 401.3 kB 2016-03-30 12.04
Viskaforshem ÅR 2015.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2016-03-30 12.03

Senast ändrad: 2019-06-12 08.19

Ändrad av:

Dela sidan: Årsredovisning

g q n C